Hvem bestemmer?

Av
DEL

MeningerMange er usikre på måten vi styres på. Ikke minst gjelder det direktoratene og departementene og deres rolle. Et direktorat (for eks. NVE) er et faglig organ. Dette organ skal gi sin innstilling til et departement (f.eks. OED) som er et politisk organ. Departementene ledes av en statsråd.

I den senere tid har det vært en økning av personer og en vridning av sammensetningen i departementene. Samtidig en økning av personer som påvirker dette (lobbyister -sol og vind, el-bransjeledere, politikere, konsulenter – mer eller mindre nøytrale og andre.) Dette øker kravene til et departement som skal ta hensyn til faglige og politiske momenter. Departementet skal ikke ta hensyn til følelser eller til de enkeltes vinning. I et sårbart system er det en risiko for at slikt skjer.

Når det gjelder subsidierte vindmøller til lands har det vært mye desinformasjon fra vindmøllebransjen og til dels feilinformasjon fra elverk bransjen (dess flere kabler til utlandet jo bedre forsyningssikkerhet.) To konsekvenser: 1. Direktoratet reelt svekket i forhold til departementet. 2. Det som driver fram av elverkssiden er ikke forsyningssikkerhet og klima, men økonomi.

Faktum er at vi hadde 4500 MW kapasitet til andre land i 1993 og at vi da hadde nok kapasitet i et tørrår. Vi har nå med kabel 4 til Danmark og kabel til Nederland 6200 MW. Kabler til England og Tyskland gjør at vi snart får 9000 MW kapasitet til utlandet. Siden energiloven kom i 1991 er energiprisene blitt marked-styrt. Flere kabler og flere vindmøller fører til høyere fortjeneste og høyere lønninger i elverk-bransjen samt høyere priser for oss som kjøper elektrisitet.

Desinformasjon og feil ifra de som vil ha vindmøller er ikke lett å fange opp av departementet (OED). Dette kommer til statsråden og regjeringen. (Vind og sol – politisk korrekt.) Endringer skjer i klimaets navn til tross for liten eller ingen påvirkning på dette.

Naturlig å spørre om demokratiet eller om andre bestemmer?

Trygve Bjark,

Lillehammer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags