Jeg skrev for noen dager siden om strømstøtten, eller mangelen på støtte. Jørund Hassel mener jeg bør kritisere tidligere ministere og regjering for den situasjonen vi har havnet i. Han påstår all skyld har FrP, Terje Søviknes og Kjell-Børge Freiberg.

Har Jørund Hassel, som er en mann med lang fartstid i LO og Arbeiderpartiet, så liten kunnskap om hvem og hva som styrer dette landet? Påstår han at Arbeiderpartiet er helt uskyldige? Hva stemte de om blant annet ACER? Hva stemte de når avtalen om kablene til Tyskland og England (som ble tatt i bruk i 2021), ble avtalt i 2011? Hvordan kan du gi FrP skylden?

Det er Stortinget som vedtar den politikken som Regjeringen skal gjennomføre. I tillegg til å vedta lover og statsbudsjett har Stortinget i oppgave å kontrollere Regjeringa. Stortinget skal med andre ord passe på at Regjeringa faktisk gjør det Stortinget har bestemt.

Hvor var Arbeiderpartiet når disse vedtakene ble fattet? Det er faktisk ikke FrP som har styrt dette vakre landet alene. Hvilket parti har beklaget hva de stemte om blant annet kabler til EU og ACER? Joda, Fremskrittspartiet har gjort det. Vi har beklaget at vi ble overtalt av ekspertene. LO og NHO anbefalte også å støtte kabler til EU og ACER.

Fremskrittspartiet har i Stortinget levert forslag om å innføre makspris på 50 øre per KW/T også for næringslivet. Arbeiderpartiet stemte i mot. Vi har også levert forslag om å midlertidig fjerne avgifter på drivstoff. Arbeiderpartiet stemte i mot.

Så Jørund Hassel, du bør kanskje stille disse spørsmålene til Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter og ministre. Mens arbeiderpartiet følger situasjonen nøye, kommer Fremskrittspartiet gang på gang med løsninger og tiltak som blir nedstemt uten konkrete mottiltak. Vi kan ikke være fastlåst til fortiden når vi skal løse dagen og morgendagens problemer.