Ja, det er vel et spørsmål mange ungdommer blir spurt nå om dagen. Tiden er inne for å søke på videregående skole. Jeg har selv en ungdom som skal ta et valg - en retning for hva han skal gjøre i fremtiden. Og kanskje da helt til han er pensjonist. Ja, hva vil DU bli, er mitt spørsmål til min ungdom.

Bilmekaniker er svaret. Yes, er svaret mitt. Og et Yes med stor Y. Eller et Ja med en enda større J. Fordi han velger yrkesfag og fordi det er noe han selv vil bli. Ikke fordi det er noe «mor eller far har sagt»

Jeg selv er langt fra bilmekaniker. Motor og bilinteressert til da grader ja, men har selv en bakgrunn innen helse. Så her har gutten selv valgt retning, enn så lenge i hvert fall. Og atter en gang er undertegnede glad for at valget falt på yrkesfag. For yrkesfag er virkelig noe å satse på. Vi trenger arbeidstakere i samfunnet som ønsker å ta utdanning innen ulike yrkesfag. Det er disse vi skal heie frem. Selvfølgelig også de som ønsker noe mer, men etter mitt syn bør vi heie fram yrkesfag enda mer. For hva er vel samfunnet uten renovatører, renholdere, håndverkere, montører og så videre? Ingen ting.

Et samfunn hvor vi alle skal sitte bak en pc-skjerm, ha administrative stillinger og heve store lønninger. Nei, her henger vi etter når det gjelder yrkesfag. Vi må lage gode og enda bedre lønns- og arbeidsvilkår for de som tar yrkesfag. De trenger også lønn å leve av. Og vi må ha en holdning til at det å ta yrkesfag er noe man skal være stolt av.

Jeg har selv både et fagbrev og en høyere utdanning i form av bachelor og videreutdanning. Men det jeg er mest stolt av er fagbrevet mitt. Det har jeg rammet inn og hengt opp på veggen hjemme. Håper alle som har en yrkesfaglig utdanning har gjort det samme og at de er stolte av det.

Så kjære ungdom. Hva vil DU bli? Min oppfordring er at du skal velge det du kjenner er riktig for deg. Ikke la mor og far bestemme at du skal bli noe «stort» hvis du ønsker noe annet.

Og vi voksne må la dem få lov til å velge. Vi politikere må legge til rette for at flere kan og vil velge yrkesfag. For det mener jeg er veien å gå hvis samfunnet på best mulig måte skal bestå.