I Oppland Arbeiderblad 2. mars stiller Arnfinn Eng fra Bygdelista spørsmål om Nordre Lands politiske framtid, og refererer til at han har sett bilder i OA av ordførerkandidatene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet side om side. Dersom det er oppslaget i OA 23. februar (papiravisa) Eng sikter til, kan jeg opplyse om at det er OA som har klippet sammen to bilder. Det føres ingen felles valgkamp mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Nordre Land. Nominasjons- og programprosessen i Arbeiderpartiet har foregått som en ren intern prosess, og det er Arbeiderparti-politikk vi ønsker å føre, om det er dette Eng lurer på.

Den alltid kreative Arnfinn Eng finner opp et nytt parti i Nordre Land som han gir navnet Maktpartiet (Arbeiderpartiet og Senterpartiet). Grunnlaget for makt bør vår mest erfarne kommunepolitiker være godt kjent med. I kommunevalget i 2019 fikk Bygdelista 172 stemmer (5,1 prosent). Arbeiderpartiet fikk 1265 stemmer (37,8 prosent) og Senterpartiet 1305 stemmer (39 prosent). Det er altså slik at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har et bredt flertall av innbyggerne bak seg. Jeg syns ikke det er feil å lytte til hvem flertallet av innbyggerne ønsker skal styre.

Arnfinn Eng har rett i at det kan være et demokratisk problem med en stor posisjon og en forholdsvis liten opposisjon. Opposisjonen har en viktig oppgave i å utfordre posisjonen, slik må og bør det være. Jeg ønsker meg at et bredt utvalg partier stiller liste til valget, og at de er en tydelig stemme i debatten og kommunestyret.

At Eng mener at ingen har tatt notis av hans «krakilske utfall», får stå for egen regning. Eng har, i den perioden han hatt vært uavhengig, fremmet forslag han både har fått med seg kommunestyret på, og forslag som har blitt nedstemt. Med sin tydelige stemme er han alltid verd å lytte til.

Mitt utgangspunkt før valgkampen er at politikken er i sentrum. Hva er det beste for innbyggerne i Nordre Land? For min del vil det aldri handle om å skyve ut eller bli kvitt personer, selv om Eng tillegger oss dette motivet. Arbeiderpartiet ønsker å ha en god dialog med alle partier, også Bygdelista. Valgresultatet vil gi svaret på hvem som skal styre Nordre Land i årene framover. Vårt mål er å føre Arbeiderparti-politikk.