Lista over kutt-tiltak som Ernas regjering etterlater seg er altfor lang, og det har vært kutt for de som sliter av flere årsaker. Svaret regjeringen har gitt er at de har kuttet i skatt til oss. Men arven er nok verre for de som har trengt det mest.

* Redusert tilbudet til barn som sliter psykisk, svekket barnetillegget til uføre – 471 millioner

* Fjernet feriepenger til arbeidsledige – 6326 millioner.

* Innført egenandel for fysioterapi hos kronisk syke – 1616 millioner.

* Fjernet brille- og tannstøtte til unge – 343 millioner.

* Reduksjon av støtte til glutenfritt kosthold – 790 millioner.

Dette er eksempler på kutt, som kan følges opp med flere.

Alle tall og områder er hentet fra boka – Arven etter Erna, med tallopplysninger fra statsbudsjettene fra perioden 2014 – 2021.

Det er meget interessant. Partiene som har vært, og er i regjering, må ta sin del av ansvaret også. Det som er litt synd er at disse eksemplene er områder og støtter som ikke er lett å rette opp raskt. Men vær sikker på at det skal bli gjort med en ny rødgrønn regjering.

Et helsepolitisk spørsmål til Helseministeren her om dagen, ga et interessant svar til oss i Innlandet. Høyres helseminister har ikke hatt en toppledet helsepolitikk, men desentraliserte avgjørelser. Et interessant svar sett mot hvor avgjørelsen i Innlandets Mjøssykehus ble tatt. Bred enighet i styret i SI, ordførere i Innlandet, men styret i Helse Sør-Øst, så vidt, med leders dobbeltstemme. Det kaller jeg toppledelse.

Så derfor; vil dere ha en retning som ivaretar alle i samfunnet på best mulig måte, så stemmer dere på Arbeiderpartiet.