Gå til sidens hovedinnhold

Hva venter vi på?

oa mener

Hvert år kommer tusenvis av unge mennesker for å studere i Gjøvik, rundt 4000 bare ved NTNU. Samtidig hadde Gjøvik i forrige hele kalenderår en netto utflytting på 139 personer. Hva må til for at flere av studentene skal bli i regionen?

Jobbgaranti etter endt mastergrad, foreslår Gjøvik og omegn boligbyggelags direktør Tom Søgård. «Det er klart det er mulig», svarte Gjøvik-ordfører Torvild Sveen i OA-podden på utspillet fra Sørgård.

Les også

Mektig boligbyggelagssjef ønsker Gjøvik skal vokse: –Tilby studentene på NTNU jobbgaranti etter eksamen

I så fall; hva venter vi på?

Gjøvik var den eneste byen i Innlandet med befolkningsnedgang i 2020. Etter tiår med positiv utvikling snudde trenden i befolkningsstatistikken i 2019. Fra 30.676 i toppåret, var Gjøvik etter tredje kvartal i fjor nede på 30.294 innbyggere. Om ikke noe bemerkelsesverdig skjedde på tampen av fjoråret, ble det minus i regnskapet også da.

Denne trenden utløser behov for nærmere utredning. Hvorfor flytter folk til og fra Gjøvik? Hva kan vi gjøre med det?

I kandidatundersøkelsen fra 2019 sa NTNU-studentene at lønnsnivå er mindre viktig enn at jobben gir mulighet for læring og utvikling. Åtte av ti svarte at godt arbeidsmiljø er viktigst i valget av arbeidssted. Men hvordan skal lokalt næringsliv og det offentlige vise seg attraktive, hvis de ikke engang gidder å svare på studenters henvendelser? Da går jungeltelegrafen fort.

Viserektor Gro Kvanli Dæhlin utfordret i en kronikk for OA flere arbeidsgivere til å se mulighetene som ligger i studentenes kompetanse, mens de er her.

Les også

Ønsker vi at studentene skal bli her, har vi et felles ansvar for å vise oss frem som et attraktivt sted å være

Studenttingets Anna Stepan Jarstad mener nøkkelen til å få flere til å bli i regionen, er nettopp at næringslivet åpner døra på gløtt. Altså at man investerer i å samarbeide med skolene om studentoppgaver, åpner for tidsbruk på prosjekter, og inviterer studenter inn i engasjementer og deltidsmuligheter.

I høst har over hundre NTNU-studenter samarbeidet med Gjøvik kommune i prosjektarbeid for å løse noen av kommunens sentrale og helt reelle utfordringer. Kommunen ønsker å jobbe videre med noen av innspillene. En typisk vinn-vinn-situasjon, som bare blir enda bedre om enkelte skulle bestemme seg for å bli og følge arbeidet videre.

Kommentarer til denne saken