I løpet av noen marsdager i fjor sto et reisverk av nye digitale løsninger oppe for å bære infrastrukturen som bare måtte til i den nye koronahverdagen. Det var mulig blant annet fordi vi nordmenn i europeisk sammenheng er å anse som modne digitale brukere, med et relativt godt utbygd nett og voksende bruk av digitale løsninger i både næringsliv og det offentlige. Men nå måtte nye løsninger i gang – og fungere – nærmest over natta.

Pandemien har skutt rakettfart i digitalisering og etterspørsel etter IKT-løsninger over hele verden. Alt ligger til rette for å fortsette en allerede stor vekst i en næring som ikke er begrenset av landegrenser. IKT er også av Innlandets vekstsektorer. Østlandsforskning regnet blant annet på at omsetningen i denne sektoren i Innlandet vokste med 14 prosent fra 2015 til 2016, i et år der det øvrige næringslivet i fylket vokste med 8 prosent.

Det er godt nytt, blant annet fordi sektoren har høyere verdiskapning per årsverk enn mange andre bransjer. Ikke minst bidrar løsningene til innovasjon og bedre lønnsomhet for andre næringer. Derfor er det om å gjøre å legge til rette for enda flere enn de rundt 3000 arbeidsplassene innenfor IKT-næringen i Innlandet i dag.

Torsdag var politikere på både fylkes- og stortingsnivå invitert til digitalt seminar for å snakke om hvordan det best kan tilrettelegges for å videreutvikle det digitale Innlandet. Eidsiva Bredbånds direktør Trond Skjellerud utfordret politikerne på å få bestilt en scenarieanalyse for sektoren i Innlandet, å hele tiden tenke innovasjon og nye muligheter når det offentlige bestiller varer og tjenester, og tørre åpne dørene for også mindre bedrifter.

Det siste er viktig. For det er fortsatt flest av de mindre aktørene i Innlandets IKT-næring. Med sin kjøpekraft kan det offentlige gjennom sine bestillinger prioritere å gi disse bedriftene mulighet og rom til å utvikle seg og vokse.

Dertil gjelder det å få de beste netthodene til å bli i Innlandet. Det leder tilbake til den vedvarende utfordringen; vi må gjøre det mer attraktivt for flere yngre å jobbe, bo og leve her.

Alt henger som kjent sammen med alt.