Gå til sidens hovedinnhold

Hva ønsker vi gjøvikensere, egentlig?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kampen om lokalsykehusene fortsetter og er mer presserende enn noensinne. Og nok en gang ser det ut til at Gjøvik kommer dårligst ut, «nullet ut» som det heter i mediaomtalen. Den siste tidens utsagn fra Helse sør-øst indikerer dette, riktignok med et tåkelagt bakteppe. Forvirring råder, sådd fra øverste hold, en velkjent hersketeknikk. Det blir nærmest umulig for menigmann å henge med i svingene, man utmattes og resignerer. Protestene stilner og våre makthavere får lite motstand. En effektiv strategi. Og som kjent, den som tier samtykker.

Hva er det med oss på Gjøvik som velvillig står igjen på perrongen når toget går, gang etter gang?

Som nylig pensjonert, tidligere ansatt ved Gjøvik Sykehus i 43 år, er det ikke vanskelig å se hva vi risikerer å miste. Til tross for årvisse nedbemanninger, kutt, innsparinger og nedskjæringer, noe som bare vil øke på i fremtiden for å spare penger til et nytt hovedsykehus, har Gjøvik et stort og velfungerende sykehus som vi har all grunn til å være stolte av, med høy kompetanse og solide fagmiljøer, etablert i 1925. Foruten å ha den beste bygningsmassen (i forhold til til Hamar, Lillehammer), det største befolkningsgrunnlaget, ikke minst nærheten til NTNU – og med dette blant annet et stort potensial for desentralisert medisinutdanning, har Gjøvik Sykehus på 2000-tallet vært av byens største arbeidsplasser med cirka 1300 ansatte.

Og dette ønsker vi å «nulle ut» med et pennestrøk?

Et lokalsykehus er mer enn kun en behandlingsinstitusjon. Det er grunnpilaren og ryggraden i lokalsamfunnet, bygget opp stein for stein gjennom historiens løp. De positive ringvirkningene for befolkningen er uvurderlige.

Våre kommunepolitikere i Gjøvik (heldigvis ikke alle) har kun ett mål for øye og det er Mjøssykehus på Moelv, koste hva det koste vil – og helst ta til takke med et elektivt sykehus på Gjøvik – noe som synes urealistisk skal vi tro de siste utspillene. Mens andre byer kjemper med nebb og klør for å beholde sine akuttsykehus, er vi på Gjøvik nå i ferd med å gi bort vårt! Det er simpelthen ikke til å fatte! Per dags dato ser det ut til at vi da kommer til å sitte igjen med null og niks.

De sterke kreftene i sykehusstyrene og HSØ får det utvilsomt som de ønsker, men høringer skal uansett lyttes til.

Til alt hell er det mange som kjemper for å beholde våre lokale akuttsykehus. Sykehusaksjonen har ført en utrettelig kamp i årevis for bevaring av våre lokale akuttsykehus og forsøkt å vekke oss opp av dvalen. Nå ser det dessverre ut til at de får rett i sine spådommer. Det er også vel verdt å lese innlegget til professor dr.med. Bjørg Marit Andersen i oa.no om «elefanten i rommet». Selv om det er skrevet for halvannet år siden, er det like aktuelt i dag. (Dessuten er det stortingsvalg i år.)

I januar 2021 viser en meningsmåling utført av Sentio Research, på oppdrag fra HA, at oppslutningen om nytt Mjøssykehus faller: 6 av 10 sier nå nei og vil heller bevare dagens sykehusstruktur.

Dagens Medisin 20.4.21 skriver blant annet: «Helse sør-øst ber også Sykehuset Innlandet anbefale hva som skal være grunnlag for konseptfaseutredning, og videre: Styret viser til at det som del av konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ) som fremstilles sammenliknbart med øvrige alternativer». Med andre ord betyr dette alternativet: å beholde og videreutvikle dagens sykehusstruktur.

Dette er jo på høy tid, har det vært en «forglemmelse» å utrede dette alternativet tidligere?

Det er lett å forstå at fagmiljøene kjemper for sine felt, men kanskje er ikke Mjøssykehus på Moelv det eneste saliggjørende. Overlege Håvard Njå har en svært informativ kronikk i OA. Det er investert store summer på Gjøvik når det gjelder kreftbehandling i form av Stråleterapienheten. Så forstår man det slik at for å beholde og videreutvikle en tverrfaglig kreftbehandling i Innlandet, er et elektivt sykehus ikke et aktuelt alternativ for fagmiljøene. Et allsidig akuttsykehus på Gjøvik er da kanskje et godt alternativ til hovedsykehus – også i fremtiden.

Å legge ned, «nulle ut» et så stort og velfungerende akuttsykehus, en bauta som Gjøvik, er fullstendig meningsløst, ren galskap! Det må kjempes for og rustes opp til å være et trygt og allsidig akuttsykehus også for kommende generasjoner. «Der det er en vilje, er det en vei».

Hvor stor er kampviljen for sykehuset vårt? Rekker vi toget denne gang?

Kommentarer til denne saken