Når den fjerde utgaven av konferansen Agenda Innlandet går av stabelen i slutten av januar har arrangementet endelig funnet veien til Gjøvik og Fjellhallen.

Det vil si, det var et mindre arrangement i Gjøvik under konferansen i 2021, som av pandemiske årsaker ble spredt rundt i hele fylket, men både før og etter dette har Hamar og Lillehammer vært vertskap.

Onsdag 25. januar er det da altså Gjøviks tur til å samle utsendinger fra politikk, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia for å diskutere hvor Innlandet skal gå.

Hva nå?

På sine nettsider skriver Agenda Innlandet at de skal sette søkelyset på de store hendelsene ute og konsekvensene her hjemme. Hvor er morgendagens muligheter og hvordan former vi det nye Innlandet i en tid der krise er den nye normalen, og spør rett og slett «Hva nå, Innlandet?»

– Pandemien er tilbakelagt og hverdagen er tilbake. Men hvilket samfunn er det vi lever i etter pandemien, og hvordan vil de neste årene bli? er blant underspørsmålene som skal diskuteres.

Det legges også vekt på å se framover, forbi de krisene vi har rundt oss i Norge, Europa og verden:

– Krig, klimautfordringer, økonomisk usikkerhet og rekrutteringsproblemer preger store deler av verdenssamfunnet, det rammer norsk økonomi og det påvirker både bedrifter og lokalsamfunn i Innlandet. Samtidig ligger mulighetene der, bare vi greier samle oss og utnytte dem, heter det hos Agenda Innlandet.

Stjernespekket

Konferansen har skaffet en lang rekke representanter fra politikk, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia som skal diskutere disse og andre spørsmål.

Blant dem som finner veien til Gjøvik den siste onsdagen i januar er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng og Høyre-leder Erna Solberg.

Statsforvalter Knut Storberget, sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 og NHOs direktør for arbeidsliv og tariff Nina Melsom er også å finne på deltakerlisten.

Agenda Innlandet

Agenda Innlandet er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune. Aktørene har som ambisjon å løfte Innlandet som region, og bidra til at Innlandet får større nasjonal synlighet og økt gjennomslagskraft.

Agenda Innlandet-konferansen er Innlandets viktigste møteplass for næringsliv, politikk, forvaltning, forskning og utdanning. Konferansen vil presentere utvalgte tema som er viktige for Innlandet og som inngår i arbeidet med nasjonalt gjennomslag.

INNspirator skal løfte unge voksne fra Innlandet gjennom samlinger og arbeid med kunnskap, nettverksbygging og delingskultur.

Kunnskap, fakta og innsikt vil danne grunnlaget for å fortelle om Innlandets muligheter og vise potensiale for verdiskaping, men også for å avdekke enkeltsaker og områder der det er behov for endring av rammevilkår eller nasjonal politikk.

Kilde: www.agendainnlandet.no/om-agenda-innlandet