Et forventet resultat i Gjøvik. Tospannet Torvild Sveen (SP) og Anne Bjertnes (Høyre) har vært synlige, jobbet svært godt for byen vår og gjør et forventet, og antageligvis fortjent, gjenvalg. Jeg stemte ikke på partiene deres men uansett; gratulerer! Jeg har tillit til og stor respekt for jobben dere gjør for Gjøvik.

Om de to ordførerkandidatene på borgerlig side nå hadde klart å være totalt uselviske og lagt partitilhørighet til side er det i min bok helt logisk at Torvild fortsetter som ordfører og Anne som varaordfører, det er han som per i dag har direktelink inn i regjeringen, så kunne de heller gjort en avtale om at Bjertnes stepper inn ved en eventuell borgerlig valgseier om to år, om det er mulig.

Torvild har, sammen med lokale Ap-representanter, virkelig synliggjort verdien av å ha rikspolitikernes og maktas øre. Gjøvik har vunnet opp til flere kamper de siste årene, det har på ingen måte vært hverdagskost i tidligere perioder.

Ellers er det nok rikstrender som slår inn over hele fjøla, venstresiden må ta inn over seg signalene fra velgerne for å vinne makt ved neste korsvei. Menneskers bekymring for egen hverdag, ikke minst økonomien, må tas på alvor. En realistisk klima- og miljøpolitikk som ikke rammer dørgende urettferdig, litt mindre woke, mer felleskap og troverdige løsninger for at alle sammen av oss skal klare oss gjennom dyrtida må på plass.

Så er det selvsagt blodig urettferdig at dagens styringspartier henges på veggen for økende rente, strømpriser og inflasjon, alt på grunn av hendelser langt utenfor deres kontroll, men slik er det. At mange velgere åpenbart ikke har fått med seg at at Høyre er enige med sittende regjering i det aller meste av disse sakene er trist, men også som forventet. Man har altså stemt for mer av samme medisin, ispedd litt mindre felleskap..

Til slutt; jeg er utrolig takknemlig for at valg, og ikke minst maktskifter, er en helt naturlig del av det norske. Hatten av for alle valgvinnere rundt i det ganske land.