Nå foregår det store diskusjoner om riksvei 4 Gjelleråsen – Biri. Hva med oss som har en meget farlig veistrekning som ligger i Akershus (fylkesvei 33)? Denne er ikke nevnt med et eneste ord.

Vi har fått cirka 12 kilometer med bra vei på Oppland-siden (bompengefinansiert), men resten som er cirka 40 kilometer, er det ikke gjort noe med. På Akershus-siden er veien så smal et sted at to biler ikke kan møtes. Her henger halvparten av den ene kjørebanen i løse luften. Skulle det skje en ulykke her, går det rett i Mjøsa.

Jeg har ikke noe imot at riksvei 4 blir bra, eller at det blir dobbeltsporet jernbane, men jeg er bekymret for alle de menneskene som ferdes på den trafikkerte veien i Feiring! Jeg må komme med en kommentar til lederen i OA 14. mai. Der hevdes det at rundkjøringen på Gjelleråsen vil skape så store problemer at bilproduksjonen i Tyskland må stanse, fordi leveringer fra Raufoss ikke kommer fram i tide. Dette må vel være ren propaganda?