Fylkesmannen har levert en liste på 10 forslag for å finne en kjønnsnøytral oppfølger av tittelen fylkesmann. På høy tid, vil vel noen si, sjøl om Tora Åsland i Rogaland levde godt med å bli kalt «fylkeskåno» på de trakter. Av de framsatte alternativene er forslaget amtsdirektør absolutt det mest interessante. Med ordet amt i seg vender embedet tilbake sin opprinnelse. Det skjemmes imidlertid av den avstandsskapende direktørdelen.

Hvorfor ikke like godt ta i bruk den gamle tittelen amtskonduktør. På 1700-tallet var dette en person med status som offentlig godkjent landmåler, og som hadde mandat til å rydde opp i datidens mange grensetvister. Med kommune- og regionreform i friskt minne, vil jo dette gå rett inn kjernekompetansen for kongens fremste representant i fylkene. Det viktigste argumentet vil likevel være at vi kan være med og hedre Kristoffer Hammers minne. Han var ikke bare amtskonduktør, men samtidig en foregangsmann i landbruk og husholdningsspørsmål, med tilhold på Melbostad i Gran. Aller mest kjent er han som den norske akevittens far. Går det an å finne en mer slagkraftig tittel som forener tradisjoner med kultur, næringsutvikling og omsorg for befolkningens ve og vel?

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og gir uttrykk for skribentens meninger.