Hva kan Sykehuset Innlandet lære av sykehuset på Kalnes?

BEHOV: – Knappe fem år etter at sykehuset på Kalnes sto ferdig er det behov for både ombygginger og påbygg, skriver artikkelforfatteren.

BEHOV: – Knappe fem år etter at sykehuset på Kalnes sto ferdig er det behov for både ombygginger og påbygg, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Helende arkitektur i grønne omgivelser der funksjonelle og robuste løsninger med fokus på pasienter og personale gir et helhetlig anlegg for spesialisthelsetjenesten for Østfolds befolkning».

Slik var Sykehuset Østfold på Kalnes beskrevet i Byggeindustrien, men det var ved åpningen i 2015. Kan det sies mere svulstig? Smak på ordene; helende arkitektur, funksjonelt, robust, fokus på pasienter og personale og helhetlig anlegg. Ekkoet, av dette åpenbart ideologiske forbildet, rumler fortsatt i Brumunddal og i fylkeskommunens lokaler på Hamar. Derfor er det nødvendig å nyansere.

Hvordan kunne det gå så galt?

Da forprosjektet for Kalnes startet, ble det klart at prosjektet lå an til en overskridelse på 6-700 millioner kroner. En liten gruppe nøkkelpersoner fra byggherreorganisasjonen; arkitekt, rådgivende ingeniører og sykehuset fikk en ide og reduserte arealet med 9000 kvadrat. Og, alle involverte var enige i at de hadde fått et bedre prosjekt etter at arealet var redusert og kostnadene kuttet, fortalte prosjektdirektøren dengang. Han kunne også fortelle om gode tilbakemeldinger etter åpningen. Men, deles disse oppfatningene av pasienter og ansatte?

Kan det være fra fornøyde korridorpasienter?

Sykehuset på Kalnes ble bygget utelukkende med ensengsrom og det skulle ikke forekomme korridorpasienter. Derfor ble korridorene smale, uten ekstra toalett eller dusj til pasienter som plasseres på gangen. Det manglet 60 sengeplasser fra start og korridorpasienter var det nok av, alt fra dag en. Det ble naturligvis færre sosiale oppholdsrom for pasientene.

Langt, trangt og lite funksjonelt også for ansatte – Er dette robust?

Knappe fem år etter at sykehuset på Kalnes sto ferdig er det behov for både ombygginger og påbygg. Arbeidsrom for medisinsk personell ble for få med den følge at mange ansatte er lite fornøyde med lokalene og området hvor de utfører sitt arbeid. Kan vi med erfaringene fra Kalnes, med hånden på hjertet, tro at et nytt underdimensjonert sykehus er bedre enn et rehabilitert og medisinsk velfungerende sykehus, som på Lillehammer og Elverum?

Grønne omgivelser – nyord for en feillokalisert tomt?

Sykehuset i Østfold ble visstnok lokalisert på Kalnes fordi det for lenge siden – mer enn 150 år – var avsatt tomt der til sykehusformål. Dette føyer seg dessverre inn i en lite ærefull rekke av feillokaliseringer av statlige arbeidsplasser, i vår tid særlig i et klimaperspektiv. Er ideen om lokalisering ved Mjøsbrua på bekostning av Moelvs viktigste rekreasjonsområde ved Mjøsa, fattet uten å ta hensyn til at sykehus så åpenbart også er et byutviklingsprosjekt? Vil våre statlige myndigheter, planfaglige og andre, som forutsettes å ha lært av Kalnes skandalen, akseptere nok en feillokalisering av en stor statlig arbeidsplass? Og, ikke minst, vil det i fremtiden være mulig å rekruttere medisinsk personell til Mjøsbrua når det finnes så mange gode alternativer ellers i landet for en stadig knappere ressurs, slik jo helsepersonell er.

De beste hjernene søker seg selvsagt til de beste miljøene.

Eksempelet Kalnes er ett av flere nye sykehusbygg som dokumenterer at nytt ikke nødvendigvis er bra, hverken for pasienter eller ansatte. Vi vet at humankapitalen – hoder og varme hender – utgjør ¾ av vår nasjonalformue. Er det ikke da bedre å kultivere denne kapitalen der den allerede er, slik at ansatte kan gi pasientene god og forsvarlig behandling nærmere der de bor. Dette gjøres bedre ved å beholde tre av by-sykehusene, da vil mange ansatte heller ikke bli tvunget til å bruke deler av fritiden sin hver eneste arbeidsdag for å pendle til et bygg som så åpenbart også er feillokalisert.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags