Har dere hørt om Storkjøkkenet og vaskeriet på Gimle? Dette er en mønsterbedrift som forvalter en viktig del av velferden i Vestre Toten (og i Østre-). Problemet er at rådmannen anbefaler å legge ned drifta og skape en interkommunal løsning for GT-regionen på Gjøvik. Det betyr en innsparing på 1,5 millioner kroner i året i tøffe budsjett-tider. Det er slikt rådmannen får betalt for. Han er tilgitt.

Hva som ligger i mønsterbedrifta på Gimle har blitt behørig beskrevet her i avisa ved flere anledninger tidligere. Kort referert: En besetning praktisk talt uten sjukefravær, entusiastisk engasjement for brukerne i Østre- og Vestre Toten, en grundig og vitenskapelig tilnærming til næring og nytelse, klare til å ta nye utfordringer, for eksempel når kommunen tar opp kampen mot forskjells-Norge og serverer skolemat til alle elevene, barnehagebarna og SFO.

Jeg håper sjølsagt at ansvarsbevisste enkeltpersoner i kommunestyrets opposisjon også vil støtte Gimle. Alle veit at de kan komme på bedriftens brukerliste en dag og få si «skreddersydde» matpakke servert på døra. Men jeg forventer ingen støtte derfra. De har god råd til egne løsninger, for egen regning. «Borgerlige» politikere svermer ikke for kommunal velferd. De har mer sans for skattelette. Fair enough, det er det de er valgt på. De er tilgitt.

Vi kan ikke forvente ei eneste stemme fra borgerlig leir. Det betyr i så fall at det sosiale fyrtårnet på Gimle blir nedlagt, at brukerne må ta til takke med Fjordlands-lignende universal-matpakker, produsert for hele regionen på Gjøvik. Hvorfor? Fordi SV uansett vil stemme imot. Så hvis ikke minst en «borgerlig» politiker i kommunestyret går for en arbeiderklasseløsning på Gimle-konflikten, går det skeis, enda SV har gått god for posisjonens løsning for å redde balansen i budsjettet.

Hva er det med SV? Hva er begrunnelsen for en så destruktiv og arbeiderfiendtlig innstilling fra et «sosialistisk venstreparti»?