Gå til sidens hovedinnhold

Hva er viktigst, klikk eller tillit?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Redaktør Erik Sønstelie har en kommentar i Oppland Arbeiderblad 28. mars hvor han problematiserer sterke reaksjoner fra kommunale ledere på to saker som har stått i avisen den siste uka. I forsvaret av OA sin vinkling trekker Sønstelie fram pressens Vær Varsom-plakat. Vi ønsker å problematisere rollen OA har tatt i disse sakene, og det bør også redaktøren være opptatt av, særlig med tanke på at OA to ganger den siste tiden har blitt dømt av Pressens Faglige Utvalg, nettopp på grunn av brudd på god presseskikk.

Pressen har en viktig rolle som samfunnsaktør, og en del av dette er å se personer som er i maktposisjoner i kortene. Pressen skal også gi sin stemme til enkeltmennesker og grupper som har lidd overlast. Pressen har stor makt til å sette dagsorden i den offentlige debatten. Det er en posisjon pressen må forvalte med stor respekt, og særlig en lokalavis i en monopolsituasjon. Sønstelie skriver i sin innledning at pressen ikke skal være mikrofonstativ for lokale folkevalgte ledere. Det har vi heller aldri forventet, men vi forventer at OA ikke stiller opp som ukritisk mikrofonstativ for andre aktører heller.

Det kan være mange grunner til at man som leder ikke kan komme med tilsvar i en sak. Det kan være personalsaker, saker som skal behandles i rettssystemet eller saker som skal behandles på nytt som en klagesak. Er det slik at pressen i slike saker ikke har noen plikt til en balansert vinkling? Sønstelie har selv fortalt at man er svært opptatt av antall klikk som hver enkelt artikkel gir. Vi er bekymret for at redaksjonen nedprioriterer godt faglig journalistisk håndverk på bekostning av overskrifter og vinklinger som genererer klikk. Pressen er avhengig av tillit både hos lesere og informanter. Debatten i sosiale medier tyder på at OA er i ferd med å skusle vekk denne tilliten.

Sønstelie mener at OA må stille kommunale ledere spørsmål om man har fått vaksine. Alle er enige om at man ikke skal få vaksine ut fra posisjon, men ut fra den prioriterte listen som FHI har satt opp. Prioriterte grupper er eldre, mennesker med underliggende kritiske sykdommer og kritisk helsepersonell. Da OA ringte ordføreren i Nordre Land var spørsmålet: Har du fått koronavaksine? Svaret var nei. Men den enkeltes helsesituasjon er en privatsak, eventuelt en sak med arbeidsgiver, uavhengig av hvilken jobb man har. For eksempel kan også kommunale ledere ha underliggende sykdommer, og det er ikke offentlig informasjon. Når OA mener ledere i kommunen må frigi taushetsbelagt helseinformasjon er det grunnlag for å reagere.

Sønstelie mener forsiden i OA 22. mars kan forsvares ut fra Vær varsom-plakatens punkt om å gi stemme til enkeltmennesker og grupper som sier de har lidd overlast. Det er mange punkt i Vær varsom-plakaten som kan trekkes fram. Pkt. 3.9 sier bl.a. at man ikke skal misbruke andres følelser, og huske på at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre. Pkt. 4.6 sier at man skal ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Folk er fortsatt i sjokk og sorg over drapet. Med forsiden stemplet man 6581 innbyggere i Nordre Land som ryktespredere og en hel yrkesgruppe i form av butikkansatte som uvennlige.

Ordføreren ga uttrykk for at denne vinkingen var et overtramp. Sønstelie ga sitt tilsvar i samme artikkel. At han har behov for å gjenta sin uskyld i en egen kommentar viser vel at kritikken var berettiget. At OA fjernet kommentarene til artikkelen peker også på at avisen er på gyngende etisk grunn.

Vi opplever at vår eneste lokalavis bidrar til en ubalansert framstilling av både kommunen og enkeltpersoner og bidrar til generell negativ omtale. Som lokalpolitiker kan det være vanskelig å ta til motmæle, siden vi er opptatt av å nettopp ha et godt forhold til avisen vår. Men med den reaksjonen denne saken har skapt i lokalsamfunnet, er det nødvendig å si i fra.

Lokalavisen har en viktig rolle. Vi ønsker en lokalavis som er samfunnskritisk. Vi ønsker en avis hvor man skriver sakene ut fra journalistiske vurderinger, og ikke ut fra ønske om klikk på artikkelen. Vi ønsker en avis hvor det er rom for å skrive små og store saker fra hele regionen. Når mange velger å si opp abonnementet på lokalavisen kan mye tyde på at Oppland Arbeiderblad har bommet på sin profil.

Kommentarer til denne saken