I OA lørdag har Liberalistene tatt jobben å regne opp det som måtte finnes av skatter og avgifter i Norge. Det var nok en stor jobb, og den forventes vel, ettersom det tas utgangspunkt i «Internasjonalen», å gi signifikante resultater.

Men hva er det Liberalistene vil oppnå? Se det sier de ikke noe om, bortsett fra at staten blir slankere og implisitt, at forbrukerne får bedre råd. Skal vi anta at folk får økt sin disponible realinntekt betydelig, si minst 40 prosent? På bakgrunn av det Liberalistene tidligere har uttalt, så vil det – stikk i strid med all økonomisk teori – ikke føre til økt inflasjon.

Nå er det så at Liberalistene har sine egne økonomiske teorier, og det er derfor interessant å få vite hvilke konsekvenser de mener at de foreslåtte skatte- og avgiftslettelsene vil ha. Kanskje de er på linje med Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi? Så kan vi vel bære over med at de ser bort fra Einar Førdes humor, hans innfulhet og hans hårfine sarkasme, og reduserer ham til en gravalvorlig fossil.