OA har i den senere tid brukt spalteplass på utdanningstilbudet for idrettsaktiv ungdom i distriktet. Begrepene toppidrettsgymnas, toppidrett og idrettslinje brukes om hverandre.

Tilbudet i de offentlige skolene som Lena-Valle videregående og Gjøvik videregående skole sammenlignes med tilbudet som gis ved private skoler som NTG på Lillehammer og Wang på Hamar. Nedenfor er et forsøk på noen avklaringer før vi går nærmere inn på hva studieretning for idrettsfag handler om.

NTG og Wang tilbyr studiespesialisering og tilrettelagt trening i en spesialidrett. Treningen i idretten følges opp av hel- eller deltidsansatte trenere både på dagtid, kveldstid og under konkurranser i helgene. Inntak skjer i stor grad etter idrettslige kriterier og søkes derfor først og fremst av elever på høyt regionalt/nasjonalt nivå i sin idrett.

Det valgfrie programfaget toppidrett har eksistert som et 5- timers fag i offentlig videregående skole siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Dette dreier seg i praksis om to økter i uka med trening i en spesialidrett. I vår region tilbyr både Lena-Valle vgs og Gjøvik vgs dette faget.

Idrettslinja eller utdanningsprogram for idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram på lik linje med studiespesialisering, medier og kommunikasjon, og musikk, dans og drama. Dette er et helhetlig tilbud til idrettsinteresserte ungdommer.

Idrettslinja kan ikke fullt ut konkurrere med private skoler (NTG, Wang) når det gjelder tilrettelegging mot en toppidrettskarriere. Det har heller aldri vært intensjonen med dette utdanningstilbudet.

De fleste fagene på idrettslinja er felles for alle elevene. Dette er fag som i sum gir elevene erfaring med og kunnskap om mange ulike idrettsaktiviteter, treningsformer og treningsmetoder og også verdifull trening i å instruere og veilede barn og unge i fysisk aktivitet.

Spør vi tidligere idrettslinjeelever om hva de husker best, trekker mange fram mangfoldet i skolehverdagen, trivselen og de gode opplevelsene fra overnattingsturer i friluftsliv.

I skolereformen Kunnskapsløftet (2006) ble det åpnet for at idrettslinjeelevene kunne velge to økter i uka med enten breddeidrett eller toppidrett. På Lena-Valle fordeler omtrent like mange elever seg på breddeidrett som toppidrett. Elever på høyt nivå har fått mulighet til tilpasninger innenfor skolens rammer med mulighet for et 4-årig løp om ønskelig.

Fra neste skoleår har Lena-Valle etter søknad fått midler av Fylkeskommunen og Olympiatoppen til å starte spisset toppidrett i fotball. Tilbudet skal bidra til at elever som satser mot en toppidrettskarriere kan få enda bedre tilrettelegging og tilpasning av totalbelastningen skole/idrett.

Tilbudet har strenge kvalitetskrav og vil bli fulgt tett opp av Olympiatoppen Innlandet. Skolen kan søke om å utvide tilbudet til å gjelde flere idretter i løpet av 5-årsperioden som påbegynnes til høsten.

De aller fleste elevene på idrettslinja får et varig positivt forhold til å være i fysisk aktivitet. Det er viktig i et folkehelseperspektiv. Samtidig er det gjort undersøkelser som viser at de i stor grad engasjerer seg i trener – og lederverv i idretten. Vi vet at både nåværende og tidligere elever fra idrettslinja utgjør en betydelig ressurs for idrettslag i lokalmiljøet.

Våre elever utdanner seg på lik linje med andre elever med generell studiekompetanse innenfor er rekke ulike yrker. Mange arbeider i dag som lærere i ulike skoleslag, andre i ulike yrker innenfor helse, politi, forsvar, treningssenter osv.

At idrettslinja ikke gir spesiell studiekompetanse trekkes i noen sammenhenger fram som negativt med tanke på videre utdanningsmuligheter. Det er riktig hvis målet er å gå direkte fra videregående skole til eksempelvis medisin- eller ingeniørstudier.

Vi har imidlertid flere tidligere elever som har tatt de fagene som kreves for å komme inn på slike studier etter at de var ferdige på idrettslinja.

Vi kan helt sikkert bli enda flinkere til å ha dialog med det lokale idrettsmiljøet og utvikle tilbudet vårt for elever som satser mot en toppidrettskarriere. Spisset toppidrett i fotball er et viktig bidrag som vil gi erfaringer og nye muligheter, forhåpentligvis også knyttet til andre idretter.

Men vi har også et stort ansvar for å ivareta intensjonene for idrettslinjetilbudet i offentlig videregående skole og gi idrettsaktive og idrettsinteresserte elever en aktiv og variert skolehverdag fram mot generell studiekompetanse.