Gå til sidens hovedinnhold

Hva er galt? Og hvorfor?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik kommunes bruk av 72 millioner skattekroner til kjøp av tomteområde på Huntonstranda har skapt mye rabalder de siste ukene. Årsaken er selvsagt at kjøpet uten sammenlikning er årets viktigste, lokale sak fordi kjøpet kan vise seg å være bortkastet. I alle fall ut fra de byggeplanene som var lagt for området. Kjøpet på Huntonstranda føyer seg inn i rekken av flere saker som innbyggere i kommunen reagerer negativt på. De lokalt folkevalgte som utøver sine verv i fritiden som fritidspolitikere, står helt sentralt.

1. Huntonstranda.

Gjøvik kjøpte den attraktive tomta i strandkanten til Mjøsa av Hunton Fiber for 72 millioner kroner i juni 2016. Planene var å bygge en ny bydel. Eksperter anbefalte på 90-tallet at grunnen ble undersøkt for metan før eventuell boligbygging. Undersøkelsene ble aldri gjort. Ikke før i år. Gjøvik brukte til slutt nesten 36 millioner kroner på å opparbeide tomta i Skjerven skog for nøkkelbedriften som truet med å bygge ny fabrikk i Gausdal og Øyer. Sluttregningen var nesten 14 millioner mer enn politikerne hadde sett for seg, ifølge Oppland Arbeiderblad 8. september 2020.

2. Gården Stokke Nedre.

Køpt av Gjøvik kommune for 16 millioner med lånte penger/ fondsmidler etter en budrunde. Hensikten var å posisjonere seg med en tomt for et framtidig storsykehus. Kjøpet ble ikke gjennomført fordi fylkesmannen ikke innvilget konsesjon. Kommunalsjef Per Anthony Rognerud var kommunens saksbehandler for kjøpet av gården. Da Gjøvik kommune måtte selge Stokke Nedre med milliontap, vedtok kommunestyret at kontrollutvalget skulle gjennomføre en revisjon av kjøpet og salget, ifølge Oppland Arbeiderblad 17. januar 2019. Og så kom følgende fortsatt ifølge Oppland Arbeiderblad da kjøpet måtte gjøres om: Rådmannens råd til politikerne framsto i stor grad av udokumenterte påstander og burde vært utredet og begrunnet bedre, kommer det fram i revisjonsrapport som fulgte da kjøpet endte med at gården ble solgt med milliontap for oss skattebetalere.

3. Underskuddet hos Læringssenteret i Gjøvik.

19,5 millioner kroner i minus, ifølge Oppland Arbeiderblad 24. januar 2020: Det ble i høst (altså høsten 2019, min merknad) avdekket et budsjettavvik ved Gjøvik Læringssenter på snaut 15,5 millioner kroner for 2019. I realiteten dreide det seg om en budsjettprognose for 2019 på vel 19 millioner kroner i minus ved læringssenteret. Årsaken til underskuddet skal være manglende opplæring. Det vitner om dårlig internkontroll og manglende styring at man ikke før har tatt konsekvensene av fallende tilskudd fra IMDI og fulgt godt nok med på dette, ifølge avisen. Underskuddet utløste månedlig økonomirapportering.

4. «Potteplanten» – Oppland Arbeiderblad 31. august 2020: Yrkessjåførene vil fjerne det som trolig er Gjøviks mest utskjelte blomsterpotte. I krysset Hunnsvegen/Bjønsonsgate har det blitt bygget ei trafikkøy med ei blomsterpotte. Vi hører om trafikkfarlige situasjoner her nesten hver dag, sier regionsjef Guttorm Tysnes i Norges Lastebileierforbund. Kostnadene for «potteplanten» beløper seg til anslagsvis 1,5 millioner kroner.

I tillegg: Budsjettet for ombyggingen av Gjøvik rådhus ble ikke overholdt. Lokalene på Øverby står fortsatt delvis tomme.

Eksemplene ovenfor forklarer hvorfor jeg nå er en av dem som vil ha forandringer i hele virksomheten Gjøvik kommune. Og jeg vil bruke et «bilde» på hva jeg mener: Hva gjør jeg når jeg har smerter i brystet? Går jeg da til en bilmekaniker og ber om hjelp? Eller kommer jeg meg raskest mulig til sykehuset? Poenget er at jeg ber om hjelp der jeg vet at det finnes folk med kunnskap og som kan hjelpe meg. Gjør Gjøvik kommune det? Spør de om råd blant dem som er profesjonelle forhandlere, eiendomsutviklere? Det er min påstand at de eksemplene jeg har omtalt, ville utløst følgende tiltak i næringslivet:

En gjennomgripende organisasjonsendring i henhold til arbeidslivets avtaler og etter forhåndsdrøfting med fagforeningene. Organisasjonsendringens mål er å fjerne uklare arbeidsavtaler, manglende stillingsinstrukser, innføre konkrete krav om plikt til løpende, faglig oppdatering. Alle ansatte i lederstillinger og samtlige i administrasjonen fristilles fra sine stillinger og må søke stilling på nytt i konkurranse med eksterne søkere.

Hensikten med en slik gjennomgripende endring er i dette tilfellet at kommunens skattebetalere for enhver pris unngår en intern gransking der faren er udiskutabelt overhengende for at ansatte og de nåværende fritidspolitikere forsvarer seg selv.

Kommentarer til denne saken