Om en måned har vi svaret fra folkeavstemningen om Innlandet fylkeskommune. Prosessen er demokratisk bestemt av de folkevalgte på fylkestinget, man kan like det eller ei, men vi må se fremover og gjøre det beste ut av dette.

Det er en massiv informasjonskampanje som iverksettes nå. Den største på mange tiår i fylkeskommunesammenheng. Blant annet kommer eget undervisningsopplegg rettet mot skoler. Informasjonskampanjen vil gjøre at svært mange får info om hva fylkeskommunen leverer til folk.

Kommunal- og distriktsdepartementet har ikke noe å bistå med, de har ingen erfaring med digitale folkeavstemninger. Det vi er med på er nybrottsarbeid og det er historisk.

I tillegg er det blitt gjort et stort arbeid på datasikkerhet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er koblet på. Fylkeskommunens nettsider og generell IT-sikkerhet får et løft gjennom denne prosessen.

I NRK Innlandet sin meningsmåling på nrk.no har cirka 2500 svart og rundt 70 prosent vil videreføre Innlandet fylkeskommune.

Jeg ser et flertall av kommunene gir høringssvar om å støtte videreføring av Innlandet fylkeskommune.

Det vi sitter igjen med etter denne kostbare prosessen er et bedre opplyst folk, hvor flere innbyggere er kjent med hva fylkeskommunen leverer av tjenester til folk. Folk har blitt spurt og fått sin stemme hørt i denne saken, det har ikke skjedd før.

I tillegg får fylkeskommunen og fylkeskommunens tjenester et løft på datasikkerhet, noe som er svært viktig og kritisk infrastruktur. Vi har sett mange organisasjoner som har vært rammet av datainnbrudd i senere tid og det koster mange millioner å rammes pga. sårbarhet i IT-systemene.

Alt dette arbeidet er lovet betalt av selveste finansministeren, så våre tjenester til innbyggerne i fylket ikke skal bli rammet av denne kostbare prosessen. Fordelene av prosessen er det derimot vi som drar i land.

Alle som trenger hjelp til å stemme, får hjelp, igjennom kontakt med pårørende eller andre gode hjelpere i kommunen der de bor. Vi kan kanskje tørre å påstå at folk flest, fylkeskommunene og kommune får et lite digitalt løft gjennom dette arbeidet som er det første av sitt slag.

Gjennom å hjelpe hverandre med å stemme får vi også et lite sosialt løft som kan være godt for mange.