Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen er svært bekymret over arbeidskraftsituasjonen før årets jordbærsesong. Det er vi også. Men vi er mer bekymret for økonomien i norsk landbruk totalt sett – også siden det påvirker evnen til å hyre inn arbeidskraft til jordbæråkrene og annen nødvendig arbeidshjelp.

Bondelaget jobber nå tett sammen med NAV og vil legge til rette for opplæring og rekruttering av norske arbeidere til grøntsektoren der det er ønskelig. Her trengs det dyktige folk til mange operasjoner. Nå gjelder det forberedelse av vekstsesongen, med dyrking og stell av småplanter, sortering av settepoteter og -løk, men også saueklipping og arbeidshjelp til lamminga. Tidligere i år gjennomførte Bondelaget kurs for arbeidsgivere – for bønder skal altså ikke bare planlegge og gjennomføre arbeidsoperasjoner, reparere utstyr og takle ulike værforhold, vi er også seriøse arbeidsgivere. Selvfølgelig skal vi det. Nå jobbes det langs to linjer: bøndene prøver å få inn nøkkelpersonell fra utlandet, og de prøver å ansette norske sesongarbeidere. Flere av disse nordmennene er permitterte fra andre jobber. Vil de gå tilbake til sin vanlige jobb før sesongen starter? Grøntsektoren er et område der innsatsfaktorene er dyre, og risikoen foran sesongen er stor i utgangspunktet. Hvordan blir været? Hvordan blir prisene i markedet i år? Klarer jeg å produsere det jeg skal til rett tid? Den tilleggsusikkerheten det skaper at man ikke vet hvordan arbeidsoperasjonene skal løses, gjør dessverre at vi får signaler om at flere begrenser arealene til grønnsaker og bær, og sår heller korn. Korn er bra, men ingenting kan slå norsk jordbær i juli.

I hele vinter har Nils Kristen Sandtrøens jordbrukspolitiske utspill dreid seg om at norsk ungdom må få sommerjobb i jordbæråkeren, og at de skal få skikkelig betalt. Greit nok. Vi opplever allikevel at dette fokuset fra Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson begynner å bli vel ensporet. Vi trenger at et av landets største opposisjonspartier fører en politikk som ser helheten i våre utfordringer, og kommer med utspill og forslag som kan forandre en situasjon der svært mange kjenner på dårlig lønnsomhet.

Arbeiderpartiets utkast til partiprogram ser bra ut på landbruksområdet. Når punkt nummer en er «Redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket, og andre i samfunnet» nikker bonden gjenkjennende – det trengs! Men hva med å faktisk tette dette inntektsgapet?

I politikken som i idretten, er det om å gjøre å være best når det gjelder! Hva skal til for å faktisk redusere dette inntektsgapet? Hvert år skyver importerte landbruksvarer norske produkter ut av markedet, og norske melkeprodusenter ut av fjøset. Det samme gjelder poteter og flere andre landbruksprodukter som vi godt kan være selvforsynte med. Prisen på importvarene begrenser hvor mye bonden kan få betalt for sine produkter.

Er Arbeiderpartiet best på landbrukspolitikk når det gjelder? Storbritannia har som kjent forlatt EU. I den forbindelse har Island bedt om en reforhandling av EØS-avtalen, for å redusere importandelen fra EU tilsvarende Storbritannias andel. Et forslag om at Norge skulle kreve det samme falt i Stortinget. Med Arbeiderpartiets stemmer sammen med Frp og Regjeringen.

Er Arbeiderpartiet villig til å gjøre de nødvendige grepene for å sikre at vi fortsatt har et norsk landbruk som sikrer matberedskap, trygg og sunn mat, produksjon over hele landet og hensyn til klima og bærekraft?

Når kommer landbrukspolitisk talsperson med et hardtslående utspill om å øke lønnsomheten for bonden?

Jordbær skal plukkes på penværsdager, arbeidsdagen begynner gjerne klokka 04 om morgenen i en åker langt fra nærmeste t-banestasjon, og fridagene kommer når det er regn.

Alle tenåringsforeldre vet at det kan være ei stri tørn å få ungdommen til å ta sin del av arbeidsoppgavene hjemme. Vi håper Sandtrøen har rett i at ungdommene er villige til å stå på hardt i jordbæråkeren i sommer. Vi håper også at det ikke blir ei stri tørn å få Arbeiderpartiet med på tiltak som virkelig monner for å øke lønnsomheten for den norske bonden, slik at vi får god nok lønnsevne til å betale ei god lønn til flinke arbeidere. Så langt er vi avventende.