Hva er det som skjer på rådhuset i Nordre Land?

«Lederkrise», sier kulturskolerektor Sigrunn Granseth. Hun retter igjen søkelyset på at flere ledere har sluttet i kommuneadministrasjonen, og at andre er sykmeldte. – Det vi har sett er bare toppen av isfjellet, påstår Granseth.

Det er sterke ord, som etter hvert føyer seg inn i en lang og vond rekke for kommunen. I mai i fjor sluttet kommunedirektør Esther Gilen på dagen etter at det ble konstatert at hun og kommunen var «uenige om veien videre», som de med advokaters hjelp ble enige om å si. Et par måneder senere sa avdelingsdirektør for samfunnsutvikling Kai B.S. Hekne opp etter bare et drøyt halvår i jobben. Han etterlot seg et skriftlig brev til kommuneledelse og kommunestyre. «Jeg kan ikke stå inne for at Nordre Land kommune ivaretar kravene til partsnøytral saksbehandling etter lovens intensjon», skrev Hekne i avskjedsbrevet.

Han advarte om et usunt samarbeidsklima mellom administrasjon og politikere, og det han anså som «uformell men sterk påvirkning på fagavdelingen for plan, byggesak og teknisk drift.» En opplevelse også mangeårig ansatt i fagavdelingen, Arne-Edgard Rosenberg tidligere har gått ut og sagt seg delvis enig i. Og nå synger altså kulturskolerektor Granseth ut.

Ordfører Ola Tore Dokken er ikke enig i den konkrete kritikken Granseth fremmer om at politikerne detaljstyrer for langt inn i fagledernes vurderinger og ansvarsområder. Slik han heller ikke har kjent seg igjen i kritikken fra Hekne og Rosenberg.

Derfor kan ikke resultatet av granskningen Innlandet Revisjon skal gjøre av situasjonen komme fort nok. Det er en uholdbar situasjon for Nordre Land kommune at sentrale deler av administrasjonen sitter med den opplevelsen som de beskriver, like mye som det for den politiske ledelsen er uholdbart å ha slike pekefinger rettet mot seg.

Uavhengig av hvem som har «rett», er det åpenbart behov for å bedre samarbeidsklimaet mellom ansatte og politikere. Det ansvaret hviler på arbeidsgiver. Og dette kan ikke henge i lufta på rådhuset fram til revisjonsrapporten er ventet i mai. Her må vinduene opp på vidt gap.