Innlandet fylkeskommune har sammenhengende utbygging av hele rv4 på topp av sine prioriteringer for veiutbygging i innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP). Utbyggerne Nye Veier AS og Statens vegvesen har begge sterkt anbefalt å prioritere en slik utbygging nå, fordi det ville være et av de veiprosjektene i hele landet med størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

NHO og Norsk Industri påpeker i en kronikk i OA at de forventer at regjeringen prioriterer rv4 i sitt nye forslag til NTP. «Noe annet vil være oppsiktsvekkende», skriver næringslivets talsorganisasjoner.

Det er beregnet at 33.000 arbeidsplasser er knyttet til veien, mer enn 2600 av dem på Raufoss. En av landets største og mest innovative industriklynger, som i alt det vesentligste produserer for eksport. Et eksportmiljø som har nettopp transport langs kø- og ulykkesbelastede rv4 som en av sine hovedutfordringer i konkurransen med verdensmarkedet.

Det er nesten vanskelig å se hvordan argumentasjonen kunne vært tyngre, enigheten og betydningen større, og prosjektet passet bedre til den konkrete bestillingen i ny NTP. Likevel mener Fremskrittspartiets førstekandidater i Innlandet å vite at full utbygging av rv4 ikke er inne i forslaget til ny NTP, som legges fram i slutten av mars.

I så fall blir jo spørsmålet; hva er det som skal til for å bli prioritert? Om lekkasjen stemmer, blir det særs spennende å følge behandlingen i Stortinget. Både Frp og Ap har vedtatt å prioritere full utbygging av rv4. Vi venter ennå på hva som er Sps posisjon i denne saken. Det kan få svært stor betydning.

For Innlandet og Gjøvik er det dog en stor seier om det stemmer at rv4-utbyggingen fra Mjøsbrua til Hunndalen blir prioritert. Det vil gi nye muligheter for byutvikling og binde bo- og arbeidsmarkedet mellom mjøsbyene tettere sammen. Dessuten betyr en slik innstilling at det mye omdiskuterte rekrutteringsregnestykket i samfunnsanalysen rundt Mjøssykehuset må gjøres på nytt – umiddelbart.

Men for de 32.000 vogntogene som skal til og fra Raufoss industripark gjennom året, betyr det å starte utbyggingen i denne enden av rv4 ingen forbedring.