Under budsjettforhandlingene i Vestre Toten kommune høsten 2021, var det visse uoverensstemmelser i posisjonen om midlene til omsorgsetaten. Da ordføreren la fram sitt «endelige» forslag i formannskapet i november, var det samkjørt med SV. Rødt var tilfeldigvis innkalt med vara; han stilte et ufravikelig krav om at omsorgsetaten måtte få mer enn det som lå inne i ordførerens/SVs forslag.

Stemmen til Rødt var avgjørende for at ordførerens budsjett skulle bli vedtatt i kommunestyret i desember. Etter en ny forhandlingsrunde ble hele posisjonen enig om å styrke omsorgsetaten med 1,5 millioner i tillegg til ordførerens pott på 2 millioner.

Det ble etatens oppgave å foreslå hvordan tilleggspotten skulle brukes. I sakspapirene til formannskapsmøtet i januar går det fram at 350 tusen tenkes brukt til et område i grenselandet til omsorgsetaten (Fontenehuset AS, Gjøvik) og at 450 tusen skulle stilles i bero, mens 700 tusen blir øremerket til formål innen selve etaten (200 tusen for å hindre kutt til rustjenesten og psykisk helse, 200 tusen til 40 prosent-stilling for fysioterapeut og 300 tusen til matservering utført av pleiepersonale).

Vi er ikke i tvil om at omsorgsetaten sårt trenger tilleggsbevilgningen på 1,5 millioner. Desto merkeligere er det at under halvparten av midlene blir øremerket og gjort synlig for offentligheten. Det forsterker inntrykket av at det er vanskelig å få informasjon om livet på innsiden av etaten. Rødt Vestre Toten slutter seg til de som spør: Hva er det egentlig som skjer i omsorgsetaten?