Torsdag er dagen for den årlige byutviklingskonferansen på Gjøvik. Hit kommer politikere, næringsdrivende, investorer, beslutningstakere og interesserte for å inspireres av spennende foredrag, gode eksempler og refleksjoner.

Men vi spør innbyggerne, naboene, ungdommene, handlende, familiene, besøkende, turistene; hva tenker dere om utviklingen i Gjøvik bysentrum?

Sentrumsområdet har gjennomgått store fysiske forandringer de senere årene. Strandgata er nettopp gjenåpnet som miljøgate. Restaurantene rundt Fahlstrøms plass kan se tilbake på en god utesesong. Skateparken er utvidet med nye tilbud for de yngste. Huntonstranda skal bli ei aktivitetsfyllt Gjøvikstrand. Nå rives siloen for å gi plass til Farverikvartalet. Nytt kulturhus er under planlegging. Og et sted i en foreløpig ikke tidfestet horisont ligger åpningen for å få flyttet rv4 vekk fra sentrum.

Hva mener OAs lesere er det beste som er skjedd av utvikling som er skjedd i Gjøvik sentrum de siste årene? Hvorfor er dette bra?

Hva ønsker innbyggerne seg mer av? Og hvilke er deres beste forslag til en fortsatt positiv utvikling av bysentrum?

Send inn dine svar i spørreundersøkelsen her