Som pensjonert faglærer, lektor og maskiningeniør, har jeg blitt spurt om å forklare på en folkelig og lettforståelig måte hva som per dato er billigst å kjøre med, når vi har en strømpris på 1 krone per kWh og dieselpris på 15 krone per liter.

Som med alle oppgaver må en sette visse forutsetninger. I denne beregningen velger jeg å se bort fra miljøhensyn, hvor strømmen er kommet fra, og anskaffelsespris for kjøretøyene. Vi forutsetter enkelt at vi har to biler på gårdsplassen, romslige familiebiler med vekt omkring to tonn, den ene har dieselmotor, og den andre har elmotor.

Hva koster det å kjøre en runde rundt Einafjorden, lengden er 30 kilometer?

Dieselbilen er moderne, og har et forbruk på 0,67 liter per mil. For 3 mil blir dette 3 X 0,67 X 15 kroner, det vil si omtrent 30 kroner.

Elbilen bruker 1,7 kWh per mil, 3 x 1,7 x 1 kroner/kWh = det vil si omtrent 5 kroner.

Dette betyr at det er 6 ganger dyrere å kjøre med dieselbilen.

Om vi velger å holde dieselprisen konstant på 15 kroner per liter, betyr dette at strømprisen kan øke til 6 kroner per kWh, for at elbilen skal være like dyr i bruk som dieselbilen.

Noen reagerer nok på dette svaret, fordi strømprisen varierer mye for tiden, og fordi noen har lest seg til at en liter diesel representerer 10 kWh. Selv om en meget god dieselmotor har virkningsgrad på nærmere 40 prosent, er virkningsgraden for kjøretøyet som helhet bare omkring 25 prosent, altså kraften som blir igjen til å drive hjulene.

Dette betyr at vi får igjen bare 2,5 kWh av en liter diesel som koster 15 kroner, og da blir prisen per kWh 15 kroner/2,5, omtrent 6 kroner per kWh. Omkring 6 ganger dyrere enn strøm elbilen får fra batteriet, og som virker på en motor som er plassert direkte i eller inntil drivhjulet. Det gir minimalt eller ingen tap i overføringer.

Med andre ord: Du kan trygt bruke elbilen så lenge du lader billig, for eksempel om natta, og så lenge strømprisen er mindre enn 6 kroner per kWh. Så kan vi som tok ingeniøreksamen i maskin- og motorkonstruksjon for mange tiår siden, kose oss i pensjonisttilværelsen med å kjøre gamle kjøretøyer med diesel- eller bensinmotorer. Med en slik hobby er det ikke drivstoffkostnadene som er viktig, vi kjører allikevel så lite.

Men lyden av en Ford Mustang fra 60-tallet, eller en Triumph Bonneville motorsykkel fra 1970, den er verdt mange kroner for oss.

God tur!