Hva er arbeid?


Siv Elin Mellum

Siv Elin Mellum

Av
DEL

Meninger

Det er opprørende å lese Sølvi Jacobsens historie i OA 16. juli – en mor som tar omsorgsansvar for sin utviklingshemmede datter – og straffes økonomisk for det. Dessverre finnes det et utall liknende saker, men de færreste foreldre orker og «bråke» med systemet. Godt at noen tar kampen – heia Sølvi!

Det essensielle her er, hva NAV (staten) og kommunen definerer som arbeid. Omsorgsansvar for et funksjonshemmet eller utviklingshemmet barn er ofte omfattende, og foreldre ønsker å stille opp det de kan – de kjenner barnet sitt best, men greier kanskje ikke å jobbe fullt utenfor hjemmet i tillegg. Det burde ikke være vanskelig å forstå; om du JOBBER hjemme med tilrettelegging, medisinering, lager ekstra stimulerende dager, trener på alle sammenhenger der vanlige barn tar ting automatisk, har bleiebarn til opp i tenårene, er leksehjelper hver dag, tilrettelegger fritid, forbereder og gjennomfører møter med kommune, NAV, barnehage, skole og helsevesen flere ganger i året gjennom hele oppveksten – og i tillegg har dette ansvaret alene, også ettermiddager (etter utearbeidets slutt), i helger og ferier – er det selvsagt ARBEID i aller høyeste grad. NAV definerer deg som arbeidsledig så lenge du ikke har lønnet arbeid utenfor hjemmet – selv om du drukner i omsorgsarbeid. Og det rare er; om noen andre enn biologiske foreldre overtar omsorgsarbeidet, som assistenter fra kommunen – DA er de samme oppgavene plutselig arbeid, og blir lønnet etter helt andre satser en hva en biologisk forelder får i omsorgslønn. Sølvi Jacobsen sier hun får 62,- kroner pr. time, skal ikke omsorgslønn følge kommunens regulativ for assistenter eller hjemmehjelp? Eller sitter kommunen med pengene de får i tilskudd fra staten for ressurskrevende brukere, mens moren, som utfører omsorgen, bare får smuler?

Omsorgsansvar i videste forstand, bærer fortsatt preg av å ha vært en kvinne-oppgave for hjemmeværende husmødre. Staten vil at vi alle skal jobbe ute, hva da med ansvaret hjemme for familiemedlemmer eller gamle foreldre som trenger hjelp – dette blir et tillegg til utearbeidet, og ikke alle greier begge deler over lang tid. Hadde en mann funnet seg i å få kr 62,- i timen for omsorgsansvaret for sin datter?

Nåværende regjering har gjort hverdagen for familier som strever langt vanskeligere, ikke minst aleneforsørgere med funksjonshemmede / utviklingshemmede barn. Regjeringen ser ut til å tro, at jo mer de tyner den enkelte økonomisk, desto raskere skal de få vedkommende tilbake i «arbeid». Hvor har det blitt av samfunnets sikkerhetsnett, som nettopp skulle være der for familier som Sølvi Jacobsen sin? Stortingspolitikere klipper bevisst huller i sikkerhetsnettet, i stedet for å reparere der det har raknet, samtidig bevilger de seg selv høyere lønninger, pensjoner og sluttvederlag.

Å stille opp og ta omsorgsansvar er «dårlig butikk», i forhold til lønnet utearbeid. Ekspederer du i en pølsebod for eksempel, da er du i arbeid ifølge NAV, og får lønn, sykepenger, feriepenger og pensjonspoeng, men har du et omfattende omsorgsarbeid hjemme, får du kanskje noe omsorgslønn (her kr 62,- pr. time), ingen feriepenger, ingen sykepenger (eller husmorvikar), ingen pensjonspoeng. Jo, du opparbeider «omsorgspoeng», men dette utgjør lite i forhold til pensjonspoeng fra utearbeid. Det vil si, at desto mer hjemmeansvar du tar, desto dårligere blir pensjonen din, eller du kan havne som minstepensjonist, selv om du har jobbet fletta av deg hjemme ...

Arbeidsavklaringspenger (AAP) utgjør vel ca. 60 % av inntekt fra lønnet arbeid, og for å bli innvilget AAP, må man være minst 50 % «arbeidsudyktig». Som aleneforsørger er 60 % av EN inntekt ikke mye å leve av, da ville omsorgslønnen, for arbeidet man faktisk utfører hjemme, bety en forskjell. Omsorgslønn må utbetales i sin helhet sammen med AAP, det er allikevel et minimum å leve på.

Godt at kvinner som Sølvi Jacobsen står fram og viser hvilke konsekvenser ugjennomtenkte ordninger får, ikke lett å opparbeide seg krefter og forbedre helsa, mens det økonomiske grunnlaget i familien trues med å revne. Dette er en del av yngreomsorgens utfordringer, som politikere aldri snakker om, selv ikke i valgkamp tider.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags