Gå til sidens hovedinnhold

Hva blir igjen til opprusting av de øvrige behandlingsstedene etter bygging av et nytt sykehus på Hamar?

oa mener

Sist ut til å bidra til forvirringen om hva Senterpartiet mener om sykehussaken i Innlandet, er partileder Trygve Slagsvold Vedum. Vedum som selv har skapt ikke ubetydelig usikkerhet om vedtaket ved å konstatere at det ikke kommer på tale å legge ned akuttfunksjoner ved Elverum sykehus. Elverum var som kjent helt ute av bildet så sent som i desember, men er i det nå stadfestede vedtaket fra Helse sør-øst planlagt i rollen som elektivt sykehus, altså i all hovedsak et sykehus for planlagt virksomhet.

Samme partis stortingsrepresentant i Hedmark, Emilie Enger Mehl uttalte til Østlendingen at Senterpartiet vil gjøre om på sykehusvedtaket dersom de kommer i regjering. Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, har gått hardt ut og sagt at sykehussaken i Innlandet ikke er avgjort. I OA den 23. juni er hun sitert slik: «Bare overse dette vedtaket.»

Fylkesleder Kjersti Bjørnstad i Oppland nøyer seg med å konstatere at Oppland Sp og Hedmark Sp har ulikt syn og vedtak i sykehussaken, og at hun synes det er «håndtert på en grei måte».

På spørsmål fra OA om hva Senterpartiet egentlig mener og sykehusstrukturen i Innlandet, svarer Trygve Slagsvold Vedum i stedet at han synes helseministeren har vært utydelig om vedtaket som er fattet.

Vel, det ligger altså i prosedyren for sykehusbygging å utrede et slikt referansealternativ. Det er ingen politikk som har påvirket at dette nå skjer. Det politikerne derimot kunne prøve å påvirke, er rammene for hva denne utredningen ikke skal være.

Det som er spesielt i Innlandet er at dette referansealternativet ikke kan ta utgangspunkt i dagens situasjon, fordi det i så fall må bygges nytt sykehus for å erstatte det utslitte på Hamar. Og det er uttalt en forventning på Hamar-sida om at et splitter nytt sykehus, med også funksjoner fra Elverum, skal bli en utredning av et helt nytt alternativ, som tar innersvingen på det som er demokratisk vedtatt. Det er da nullalternativet blir dypt problematisk.

Hva blir igjen til opprusting av de øvrige behandlingsstedene etter bygging av et nytt sykehus på Hamar? Om nullalternativet skal utredes reelt, må også dette komme helt tydelig fram.

Kommentarer til denne saken