I Nationen lørdag 12. oktober har Bjørn Skåret et innlegg med overskriften «Regjeringen om levedyktighet», hvor han omtaler Ola Elvestuens uttalelse om «at vi etter Bernkonvensjonen ikke er forpliktet til å ha en egen levedyktig bestand av ulv i Norge.»

Men det står i sterk kontrast til hva han uttalte i Oppland Arbeiderblad 6. juli 2018 med overskriften «En bærekraftig ulveforvaltning», der han blant annet skriver «at vi skal ha ulv i norsk natur, og at vi også har forpliktet oss til det etter Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven.» I et svarinnlegg til ham 9. juli 2018 gjorde jeg ham da oppmerksom på hva ekspedisjonssjef Erik Lykke hadde uttalt til Aftenposten 30. januar 2004, og som jeg på nytt refererer til her: «Bernkonvensjonen om beskyttelse av de truede artenes livsbetingelser, som undertegnede var med å forhandlet fram, sier at før myndighetene gjeninnfører en art, må de forsikre seg om at forholdene ligger til rette for dette. Biologisk sett gir det ingen mening å ha en målsetting om en levedyktig bestand av ulv i Norge.»

Denne uttalelsen fra Lykke kan hvem som helst gå inn på nettet å laste ned. Kanskje Ola Elvestuen endelig har tatt denne uttalelsen fra Erik Lykke på alvor og har kommet til sannhetens erkjennelse? Er det ikke snart på tide at noen hver tar på alvor uttalelser som kommer fra en som var med og forhandlet fram Bernkonvensjonen? Til tross for at denne uttalelsen fra Lykke har blitt referert flere ganger i forskjellige aviser, uten at det har kommet noen motargumenter, fortsetter disse forskjellige rovdyrvernorganisasjonene å bruke Bernkonvensjonen som sannhetsvitne for at vi skal ha ulv her i landet.