Så var dagen for lønnsoppgjør kommet og igjen er pensjonistene de store taperne! Helt som forventet med dagens regjering! Hvis dette kom som en overraskelse på noen av dere, så er det noen historiske begivenheter som har gått dere hus forbi.

Hvorfor er det slik at pensjonistene hvert år får redusert sin kjøpekraft? Det svaret er enkelt og det kan hver og en takke den sittende AP-regjeringen i 2011 for. AP vedtok i samarbeid med flere andre politiske partier at de kunne foreta noen snedige kutt! (For å spare penger!) Og hvem er det vel enklere å ta av enn barn, unge og eldre?

Det ble derfor vedtatt, av Ap med flere, at pensjonen til alle Norges pensjonister, hvert bidige år skal underreguleres med 0,75 prosent.

De var vel vitende om svakhetene ved denne reguleringsmodellen. Den årlige prisveksten, eller inflasjonen er på cirka 2,5 prosent hvert år. Det vil altså si at for hvert år blir en gjenstand litt dyrere, mens pensjonen til pensjonistene reduseres litt og litt hvert år.

Flott eldrepolitikk? Sosialistisk? Er dette takken fra et AP som er såkalt arbeidernes parti? Er dette takken for et trofast liv i arbeid og når pensjonen endelig skal heves?

Men ikke nok med at de underregulert pensjonen! Det stopper ikke der. De har også fjernet pensjonistenes forhandlingsrett! Er det egentlig lov? Kan en spørre seg?

Siden 2011 da AP vedtok denne underreguleringen, og spesielt etter 2014, har pensjonistene vært de store taperne ved hvert eneste lønnsoppgjør. Det er naturligvis utrolig frustrerende. Frustrerende for oss som ser utviklingen og konsekvensene, men verst er det for de som rammes.

Det jamres over at ingen bryr seg om pensjonistene. Ingen tar tak i dette. Men halloen?! Vi er her! Pensjonistpartiet er her! Og dette er en av våre viktigste kjernesaker.

Frem til nå har ikke vi hatt noen representanter på Stortinget. Men til neste år, vil det bli en historisk begivenhet: Da kommer nemlig pensjonistpartiet til å bli representert på Stortinget for aller første gang. Vi kommer til å gjøre tidenes beste valg.

Noen er ignorante og kimser vekk at vi er for små. Men der vil jeg bare gjøre dere oppmerksomme på at maken til knippe med ressurssterke mennesker med solide bakgrunner og lederstillinger innen både offentlig og privat sektor, skal det letes lenge etter.

Det er nesten så en må ta av seg hatten når våre medlemmer og representanter i den eldre garden presenterer seg og orienterer om sin yrkesaktive bakgrunn. Mange har også hatt en lang politisk karriere bak seg, fra ulike partier.

Pensjonistpartiet vil få inn representanter til Stortinget i 2021, og det er opp til dere velgere hvor mange vi vil få inn. Pensjonen og levekår er noe som angår oss alle. Forhåpentligvis skal de fleste av oss bli pensjonister en dag. Så tenk dere godt om før neste valg.

Ta en grundig titt på vårt varierte og flotte valgprogram som snart er klart, og dere vil bli overrasket over hvor mye bra vi har å bjude på. Vi er et parti for pensjonistene. De eldre. Barn. Unge. Helse. Miljø. Næring. Med så mye mer.

Og vi vil brette opp ermene og virkelig kjempe for å ta tilbake de rettighetene pensjonistene har blitt fratatt. Dette er ikke tomme ord og løfter. Nå er det på tide å gi litt nye krefter en sjanse ved neste Stortingsvalg.

Pensjonistpartiet er klare for denne utfordringen og vi har den kompetansen som trengs i egne rekker for å oppnå dette. Noen ganger kan det være klokt å la nye krefter styrt av våre seniorer, eldre og klokere, ta roret tilbake på rett kjøl. For vi kan vel alle være enige om at nå er vi virkelig ute og kjører på ville veier?

Og etter vårt skjønn, har vi vært det i mange år allerede.