B-gjengen, det borgerlige stortingsflertall på Stortinget, har vedtatt det de kaller godkjenningsmodell for «fritt» brukervalg. Eller som det bør hete: hurtigspor for privatisering av helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke overraskende at MIO-gruppen i et innlegg her i avisa er positiv til dette. Ordningen vil jo gi økte profittmuligheter for MIO-gruppen. Hurtigspor for privatisering gir ingen nye rettigheter eller muligheter for å medvirke til innholdet, på hvilket sted og på hvilket tidspunkt tjenesten gis, men kun hvilken leverandør som leverer tjenesten.

Det er de sykeste og skrøpeligste eldre som har størst behov for helse- og omsorgstjenesten, eldre som har dårligst forutsetninger for å orientere seg og foreta valg i et marked. Den privatiseringen og oppstykkingen regjeringen går inn for, vil vanskeliggjøre samordning av tjenestene, som vil ramme nettopp de skrøpeligste og sykeste hardest. Vi bør ikke privatisere helsetjenesten. Kommersialisering fører til færre ansatte og mer deltid. Sverige har hatt denne ordningen i flere år og resultatet er mindre hjelp for dem som trenger det aller mest, og mer deltid.

Det er estimert at vi nå mangler 4 500 sykepleiere, 1 100 spesialsykepleiere og 2 650 helsefagarbeidere i helse- og omsorgstjenesten, og mangelen er forventet å øke betydelig i årene framover. Hurtigspor for privatisering vil ikke gi flere ansatte og nye utdannede helsepersonell, det gir bare flere kommersielle bedrifter som må ta helsepersonell fra de offentlige sykehjemmene og hjemmetjenesten.

Vi trenger å ansette flere folk med hele og faste stillinger, og gi eldre og pårørende reell valgfrihet og brukermakt ved å innføre en tillitsreform. Det gir valgfrihet.

Det er tydelig at regjeringen bare vil spare på de eldre. I revidert nasjonalbudsjettet har FrP og regjeringspartiene bestemt å kutte på utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

De flytter penger fra kvalitet til en byråkratisk ordning for fast track- privatisering. Det koster penger å lage anbud og kontrollere anbud, og SV mener disse pengene bør gå til å styrke tjenesten, ikke selge den.

SV er annerledes enn både høyrepartiene og de andre rødgrønne partiene.

Vi jobber for en tillitsreform og mer valgfrihet i offentlig regi. SV mener de eldre bør få mer brukermakt og mer valgfrihet.

Vi foreslår valgfrihet, i stedet for fritt brukervalg som bare betyr å velge logo på helsepersonell.

Det som gir valgfrihet, er at helsefagarbeideren har tid for å ha en samtale med Magda.

Det som gir valgfrihet, er at innbyggere kan velge hva de vil bruke de ansatte til.

Det som gir valgfrihet, er at alle pengene skal gå til velferd og kvalitet i stedet for profitt.

Pensjonistforbundet er imot, flertallet av kommunene er imot. Fagforbundet og Sykepleierforbundet, som bruker all sin tid for å hjelpe og gi omsorg, er imot.

SV er imot fast track-privatisering og er for mer valgfrihet. Vi prioriterer bedre tjenester i stedet for byråkratiske ordninger som «fritt» brukervalg er.