Gå til sidens hovedinnhold

Hurra! De sykepleiere og lærere streiker.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skal pasienter, elever og foreldre være glade for dersom de ønsker at myndighetene skal sikre velkvalifisert arbeidskraft til skole og helsevesen. Tallenes tale er klare: Mangelen på lærere og sykepleiere øker. KS’ opptrer lite troverdig når de i NRKs Debatten hevder det har vært en prosess for å rekruttere og beholde lærere og sykepleiere.

Det er et stort uvesen at skoler hanker inn vikarer som ikke har pedagogisk og faglig kompetanse til å undervise. Enda verre er det at sykepleiermangelen blir så stor at ufaglærte blir brukt til å utføre sykepleieoppgaver. Dette kan bare til en viss grad oppveies med import arbeidskraft. Gode norskkunnskaper trengs når sykepleiere skal utveksle informasjon med sine kolleger og pasienter.

Hvem vil synes at det er greit at hvem som helst snekrer huset en skal bo i, reparerer ens bil, TV eller mobil, er ens forsvarer i en rettssak, påtar seg å være patruljerende politi i gatene eller få løyve til å frakte passasjerer i busser, tog og fly? De fleste vil nok vegre seg for slike tilbud. I skolen er det derimot fritt fram: Her kan ufaglærte få oppgaver de ikke har forutsetninger og ferdigheter til. En som ha svømmeundervisning, bør faktisk ha både gode svømmeferdigheter og kunne førstehjelp ut til fingerspissene. Barn tilegner seg engelsk dårlig dersom den som skal lære dem det, har dårlig uttale og magert vokabular. Faget mat og helse bør ha en lærer som både er glad i matlaging og kan mye om ernæring og hygiene og sikkerhetsrutiner i et kjøkken.

De streikende vil vinne fram forutsatt at fagforeningene nå kjører en streiketaktikk som gjør tvungen lønnsnemnd umulig. Det kan bare skje ved at de tar ut alle medlemmer ved noen få enkeltskoler og institusjoner og er rause med dispensasjoner med en gang arbeidsgivere melder om at de mener at streiken går ut over liv og helse eller truer vitale samfunnsinteresser. Med relativt få medlemmer i streik og ingen videre opptrapping vil både Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet ha evne til å streike i mange måneder. Tidspunktet for streiken er dessuten optimal fordi regjeringa har liten lyst til å legge seg ut med sykepleiere og lærere med tvungen lønnsnemnd i tida fram mot stortingsvalget.

Det faktum at Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget valgte å dolke sine medlemmer i ryggen ved å godta KS’ lønnstilbud på 2,8 %, bør få de samme medlemmene til å revurdere hvem de framover skal betale sin fagforeningskontingent til.

Vi skal være glade for at UNIOs to fagforeninger nå viser samfunnsansvar: Deres lønnskamp kan gi håp for de i befolkningen som uroer seg over om deres barn og deres nære pårørende skal få den undervisningen og den sykepleien de trenger.

Kommentarer til denne saken