Gå til sidens hovedinnhold

Huntonstranda – fra dynge til grønn perle

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Huntonstranda er et gammelt industriområde som ligger sentralt i Gjøvik ved Mjøsa. Her ønsket flertallet i kommunestyret å bygge 11.000 kvm boliger og 11.000 kvm kulturhus. Miljøpartiet De Grønne har hele tiden vært kritisk til de massive utbyggingsplanene, noe vi fryktet ville gå ut over natur- og friluftsverdiene i området. Likevel så roper vi ikke hurra når vi hører at planene ikke blir noe av.

Årsaken er forurensing av grunnen, som har ført til at det i dag lekker store mengder metan. I tillegg til å være en kraftig klimagass er metan også lettantennelig og eksplosiv. Området er dermed uegnet for boligbygging. Dette er absolutt ikke gode nyheter, men spørsmålet nå er hva vi kan gjøre med det.

Mange steder i verden har søppeldynger blitt gjort om til grøntområder, her er det masse inspirasjon å hente. En av de største forvandlingene har skjedd i Hong Kong, rekreasjonsområdet Sai Tso Wan. 1,6 millioner tonn med søppel var samlet i en dynge som ruvet 65 meter over bakken. Fyllingen ble dekket med jord og etterpå startet en stor restaureringsprosesses. Området i dag består av en fotball- og baseballbane, lekeplass, skifterom, og kontorbygg med mer. Metangassen fra den nedgravde søpla blir brukt til å generere energi til anlegget.

Hvis man ser på hva som er gjort andre steder, så vil det å gjøre om Huntonstranda til et grøntområde absolutt være overkommelig. Metangassen, bør som i Hong Kong, fanges og utnyttes til energiformål.

Ordføreren har allerede hintet om at det er ønskelig å gjøre Huntonstranda om til grøntområde. Kom igjen Torvild, la oss gjøre alvor av det! La oss sammen forvandle Huntonstranda til en grønn perle som både byens innbyggere og tilreisende kan ha stor glede av!

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.

Kommentarer til denne saken