Hunton Brug ved Hunnselva så dagens lys i 1889, og mye har skjedd på denne tomta siden bedriftens oppstart, men konturene av bedriften vi kjenner i dag så dagens lys i 1932 med ordfører-høvdingen Nils Ødegård i spissen. Hunton Arbeiderforening ble stiftet av 12 arbeidere samme år, og disse var: Karl Røisli, Andreas Engebretsen, Johan Lund, Martin Valheim, Frits Valheim, Aksel Grønstad, Halvard Hansen, Petter Martinsen, Halvard Kr. Hansen, Martin Stang, John Johansen og Johan Smedsrud. Søknadskriteriene for å få jobb ved bedriften den gangen var noe annerledes enn det er i dag, og hovedregelen som komiteen satte for å få arbeid ved Hunton den gangen var at du helst måtte dokumentere at du var familieforsørger, og «Gjøvik arbeidsløses forening» fulgte nøye med på dette når ansettelseskomiteen valgte ut nyansatte ved bedriften.

Selv om det var trange kår, så var det likevel optimisme da Oppland Arbeiderblad den 26 mai 1933 skrev en reportasje om Hunton: «Hvordan skrapmasse forvandles til de nydeligste ting» og «En virksomhet med de største muligheter», noe som på sikt skulle vise seg å bli tilfelle. Men 11. november 1938 ble bedriften bokstavelig talt forvandlet til en «askehaug», da den største brann i Gjøviks historie til da la bedriften i grus. Opp av asken på branntomta klarte likevel bedriften å reise seg, og allerede i mars 1939 lå tegninger klare for en ny og modernisert fabrikk, og det er bygningsmassen som ble satt opp i 1940 som i hovedsak huser fabrikken på Gjøvik den dag i dag. Hunton Arbeiderforenings kraft og innsatsvilje har vært avgjørende for bedriftens overlevelse gang på gang igjennom de siste 90 år, og det er for øvrig utgitt to bøker som skildrer det meste av denne historien: Boken «Hunton» av Terje Paulsberg som ble utgitt i forbindelse med 75 års jubileet fra 2007, og boken «Oppdrag utført» av Størk Hansen fra 2019.

Hunton Arbeiderforening består i dag av litt over 70 medlemmer, hvor av cirka 50 jobber ved den gamle fabrikken ved Hunnselva, og rundt 20 medlemmer jobber ved den nye isolasjonsfabrikken på Skjerven skog. Bedriften har hatt god vekst i markedet de siste par årene, og medlemstallene har dermed også vært økende for Foreningen. Årsmøte ser med ydmykhet og respekt tilbake på Hunton Arbeiderforenings liv og innsats gjennom 90 år, og at vi fortsatt lever i beste velgående i dag. Vi tillater oss derfor å ta et tilbakeblikk fra 1932, og tar en uformell feiring av 90-års jubilanten i forbindelse med årsmøte i 2022.