– Hun rakk å sette større spor etter seg på 33 år enn mange gjør gjennom et langt liv

Om lag 140 mennesker fulgte Lene Marie Fossen til hennes siste hvilested torsdag. Blant dem var Hanne Krogh, som hadde lovet Lene Marie å synge i begravelsen hennes.