Hull i vegen kan ha forårsaket mopedulykke på Dokka

Hullete og dårlig vegstandard kan ha vært årsaken til at en sekstenåring ble skadet i en mopedulykke tirsdag kveld.