Med Adm.dir. Frichs innstilling til styremøtet i HSØ om en reell utredning av 0+, kan pasienter og fagmiljø i hele Innlandet bli den store taperen. Blir forslaget vedtatt, har styret i HSØ samtidig bestemt at målbildet ikke lenger skal gjelde og realiseringen av ny sykehusstruktur kan bli utsatt i ytterligere to år. Og da vil vi – slik 0+ er tenkt – fortsatt ha en funksjonsfordelt struktur i Innlandet. Og det vedtatte målet er jo nettopp å komme bort fra en slik løsning; få ett hovedsykehus som kan behandle hele pasienten. Vi skal slippe å bli transportert fra ett sykehus til et annet.

Og når vi i tillegg vet at Oslo ligger HSØs hjerte nær, er det høyst sannsynlig at OUS nå tar Innlandets plass i køen og vi rykker bakover med ytterligere 10–15 år. Når sykehusutbyggingen i Oslo har en prislapp med et beløp som er 7–8 ganger så høyt som for Hovedsykehuset i Innlandet, sier det seg selv at det blir tilnærmet 0,00 til andre prosjekter i HSØs revir de 15 årene utbyggingen i hovedstaden vil skje.

Styreleder Ressem i SI sa til sine styremedlemmer før styremøtet 4. mai at hun forventet full lojalitet til målbildet. Lofthus, tidligere AD i HSØ og påtroppende departementsråd i HOD, har vært klar i sine uttalelser mot Gjedrems 0+. Disse damenes skrift og tale biter tilsynelatende ikke på de herrer Frich og Gjedrem. De har dokumentert at for dem er ikke målbildet verd mer enn papiret det er skrevet på. Så spørs det da om noen i HSØs styre har bein i nesa og taler AD og styreleder midt imot. Jeg setter min lit til damene i nevnte forsamling. Det er, slik jeg ser det, tvilsom at om det finnes nok menn i dette styret som har baller nok! Stortinget sa fornuftig nok nei til Moxnes’ forslag om full utredning av nullalternativet nettopp. Man forutsetter tydeligvis at 0+ er mer spiselig. Og 0+ skal visstnok ikke bare et referansealternativ, men et reelt alternativ satt opp mot vedtaket i SI.