I et leserinnlegg i OA 1. desember skriver Høyre sin stortingskandidat Kari-Anne Jønnes at regjeringens jernbanereform har spart staten for penger, og gitt passasjerene et bedre togtilbud. Dessverre er begge deler feil. Riktignok bruker regjeringen mye penger på jernbane, men disse pengene fører dessverre ikke til bedre jernbane. Regjeringens såkalte satsing på jernbane går til å betale ned på gammel gjeld etter de kostnadssprekkene som har kommet på grunn av manglende kostnadskontroll. Faktisk sier Bane NOR, som har ansvaret for utbyggingen av jernbane, at med regjeringens jernbanebudsjett «vil det store etterslepet øke også neste år, og ende på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Konsekvensen av for lav satsing på fornyelse er dessverre at togframføringen fortsatt vil være krevende og medføre ytterligere problemer for de reisende.» Det er stikk i strid med det Jønnes påstår. I tillegg til dette har vi sett hva regjeringens konkurranseutsetting av togtilbudet har ført til, flere selskaper har ikke gitt et bedre tilbud men mer kaos og mindre oversikt. Blant annet har GD skrevet om Berit som ble kastet av toget og vi har sett at togbillettene blir dyrere.

Senterpartiet vil sikre flere togavganger, og har blant annet satt av mer penger for å bygge flere kryssingsspor på Dovrebanen neste år. Høyre sin konkurranseutsetting er ikke det som trengs for at vi skal få flere tog, det trengs flere skinner.

Også når det gjelder veiutbygging er Jønnes svært ubeskjeden på eget parti sine vegne. Faktum er at regjeringens forslag til statsbudsjett knapt var nok til å redusere noe av det store etterslepet som er på vei i Norge, det skriver regjeringen selv i budsjettdokumentene. Likevel skjer det mye positivt på veiutbygging, men også her må jeg korrigere Jønnes sin virkelighetsbeskrivelse. Både Statens vegvesen og Nye Veier har tatt grep for å bygge mer effektivt. Senest i Aftenposten i helga kunne vi lese hvordan Statens vegvesen først tok grep for å bygge mer effektivt. Det er Senterpartiet glad for, og vi støtter helhjertet opp om mer effektiv veibygging, samme om det er Statens vegvesen eller Nye Veier som bygger. Men når Jønnes skriver at «Nye Veier har spart fellesskapet for 59 milliarder kroner» så er det rett og slett ikke riktig. I dette tallet ligger ikke bare kostnadsbesparelser, men såkalt «økt nytte» med 34 milliarder som rett og slett handler om at mange mennesker kommer litt raskere fram, det er ikke penger fellesskapet har spart som kan brukes til andre formål.