Høyre gjentar ofte at karakterer er viktigst ved opptak til videregående skole. Senterpartiet er helt uenig. Problemet blir et overdrevent press på testing og konkurranse i skolen. Omfanget av testing er for stort både for elevene og lærerne. Regjeringen er mer opptatt av opptak til videregående enn undervisning.

Den norske skolen består av dyktige pedagoger som arbeider alt de kan for at elevene skal ha det godt på skolen samtidig som de mestrer oppgaver, får et godt læringsutbytte, og blir rustet til å møte arbeidslivet. Høyre-regjeringa ønsker å påføre fylkene dette med tvang, men under en høring i Stortinget i våres var den unisone tilbakemeldinga fra samtlige parter i og rundt skolene: la fylkene bestemme dette selv!

Høyre retter ofte søkelyset mot utfordringene nærskoleprinsippet, seinest ved et innlegg av Erlend Bjørnson Barkbu: «Skolestart i Innlandet». Det Høyre virker å glemme når de løfter fanen for elevene og karakterbasert opptak til videregående opplæring, er at hvilke utdanningsmuligheter elevene har henger sammen med skolestruktur, utdanningstilbud, reisevei og mye mer. Dette er det fylkene som avgjør, i lys av statlige føringer og tilskudd.

Elevorganisasjonen bekreftet rett ut i høring i Stortinget om inntaksordning til videregående skole, at de opplever at det er enklere å gi innspill lokalt enn nasjonalt, og at de opplever å bli hørt godt i alle fylkesting landet rundt. Det er bekreftelse nok for elevenes premiss. Senterpartiet mener beslutninger bør være nærmest dem det berører, og det gjelder også hvordan elever får plass i videregående skole.