Kari-Anne Jønnes fra Høyre fraråder folk å stemme for ny regjering der blant annet Senterpartiet vil med i Oppland Arbeiderblad 6. april. Det fortjener å bli nyansert. Høyre har leda regjeringa som bevisst har økt avgiftene for folk over hele landet, i sum for 6,3 milliarder kroner under Solberg. Rekordstor økning i el-avgifta kombinert med en større økning i bensin- og dieselavgift på ett år under Høyre enn under de åtte rødgrønne åra da Sp satt i regjering, sier sitt.

Pendlerfradrag og brakketillegg har regjeringa fjerna, som gjør at mange arbeidsfolk kommer dårligere ut økonomisk. Senterpartiet vil heller redusere avgiftene for alle og øke skattene noe for de med inntekt over 750.000 kroner. I sum foreslo vi for 2021 å redusere avgiftene med 9,1 milliarder kroner sammenligna med regjeringa.

Konkret ville vi, for eksempel, redusere momsen for både mat og reiseliv. Det ville bety bedre økonomi for mange bedrifter i Vestoppland, og at familier og husholdninger kunne handle mer mat til en lavere pris i butikken.