Det er i en fersk meningsmåling gjort av Norstat for NRK det kommer fram at Høyre fortsetter å miste velgere i Oppland og landet for øvrig.

Ved valget for fire år siden fikk partiet en oppslutning på 16,7 prosent. For en måned siden svarte 14,2 prosent at de vil stemme på Høyre, men på en måned har de mistet ytterligere 2,7 prosentpoeng.

Og bare halvparten av velgerne som stemte Høyre ved forrige stortingsvalg, sier de vil stemme Høyre denne gang.

Ingen av de andre partiene har så få lojale velgere. Arbeiderpartiet som også sliter har en velgerlojalitet på 60 prosent.

Veier, korona og sykehus

– Hvorfor er det slik, stortingskandidat Kari Anne Jønnes?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg tror korona, nasjonal transportplan og sykehus er noe av forklaringen, sier hun.

Riksvei 4 og E16 er ikke prioritert inn i nasjonal transportplan, noe det har kommet kraftige reaksjoner på. Tirsdag skal helseminister Bent Høie konkludere i sykehussaken, som trolig innebærer at sykehusene på Gjøvik og Reinsvoll legges ned. Selv om mange støtter et hovedsykehus, er det andre som mener det er helt feil avgjørelse.

– Så har vi hatt nyheter på vaksiner og at det vil ta lenger tid. Mange venter på vaksine, og vi skal ikke se bort fra at det spiller inn, sier Jønnes.

Høyre har hatt regjeringsmakt i åtte år og at det er en slitasje på tampen av en stortingsperiode, vil mange kanskje si er naturlig, men Jønnes vil ikke bruke ord som regjeringsslitasje.

Hun synes det er trist at velgerne til partiet nå straffer dem hardt.

– Vi har en stor jobb å gjøre fram mot valget. Det påhviler meg et stort ansvar.

Trumfkortet Erna?

– Hvordan skal du vinne velgerne tilbake?

– Det er tre saker som er viktigere enn noe annet. Kunnskap i skolen er den ene. Vi er tydelig på kunnskap i skole og god lærerutdanning. Skal vi bekjempe forskjeller, må vi gi unger like muligheter gjennom skolen. Fritt behandlingsvalg i helsevesenet er den andre. Gjennom samarbeid mellom offentlig, private og ideelle institusjoner skal flere få behandling på kortere tid. Den tredje og kanskje den viktigste - skape flere jobber. Næringslivets rammevilkår må være forutsigbare, vi kan ikke sette EØS-avtalen i spill og vi vil redusere skatten på arbeidende kapital, sier Jønnes, som håper Erna Solbergs popularitet som statsminister skal få usikre velgere til å stemme Høyre likevel.

– Hun har vist at hun kan lede landet gjennom kriser, sier Jønnes.

Farger Innlandet grønt

Senterpartiet framstår på sin side som ustoppelige, og Trygve Slagsvold Vedum framstår som en meget sterk utfordrer til statsministerposten. I Oppland hadde partiet skyhøye 34,9 prosent på målingen for en måned siden. Denne gang øker de bittelitt og får 35,1 prosent.

Senterpartiet har de mest lojale velgerne (84 prosent), de drar flest velgere opp fra sofaen og de vinner en del velgere fra Arbeiderpartiet.

I Hedmark, «Vedums hjemfylke», er oppslutningen på 34,1 prosent, mens den på landsbasis er 17,7 prosent, som er en framgang på 7,4 prosentpoeng.

Velgerne i Oppland skal velge inn fem stortingsrepresentanter. Dersom Norstats meningsmåling blir valgresultatet, vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet få inn to representanter hver, mens Høyre vil få en.