Høyre på valgkampturné

Av
DEL

MeningerJeg sitter her med OA ei stille morgenstund og leser om Helge Orten som har vært på befaring på fv. 33 Skreifjella. Jeg blir sjokkert over uvitenhet når sentrale politikere uttaler seg til avisa om et ønsket samarbeid mellom fylkene og staten om utbyggingen.

Dette samarbeidet har fungert årevis! Oppland fylkeskommune tok i sin tid kontakt med Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune, Østre Toten kommune og Gjøvik kommune. Forum 33 fungerte svært godt, vi fikk skredmidler og bygde en viktig og nødvendig tunnel i Oppland. Akershus fikk hele tiden politisk støtte av Oppland for å få nødvendige skredmidler til sin utbygging. En del av dette er i gang, men nye utfordringer med store mengder masse som må fjernes skaper lengre byggetid. Dessuten er ikke den smaleste traseen finansiert, så vidt jeg vet.

Det nasjonale Rassikringsutvalget var også på befaring for flere år siden, vegen er prioritert, men med store etterslep på fylkesvegene som ble gitt til fylkene av staten. Det burde fulgt med langt større finansiering fra Staten med denne «gaven». Det positive var at når vegene ble eid av fylkeskommunen ble utbyggingen iverksatt, noe som ikke skjedde da staten var eier i årevis! Hadde det fulgt penger med hadde vegen vært utbygd for lengst!

Her går flybussene daglig, her går transport fra den tunge industrien i Raufoss og Gjøvik, og vegen fører også videre mot Valdres og E16, den sikreste vintervegen mot Bergen og Vestlandet. Fv. 33 bygges nå ut over Tonsåsen, stortingspolitikeren på befaring bør ta med seg denne kunnskapen om gedigen satsing for bedre veger i fylkeskommunens regi.

På grunn av tungtrafikken burde også fv. 246 Lena-Reinsvoll fått et løft. Men for Oppland er midlene knappe, det er flere fylkesveger i distriktene våre som også trenger utbygging eller forbedring.

Når politikere fra partiene som sitter i regjering kommer burde de ta med seg tilbake at behovet er mer penger til rassikring! Jeg forventer et stort engasjement fra Høyres side etter dette oppslaget om befaring, og økte skredmidler! Denne gang til Akershus som eier den delen av fv. 33 i Skreifjella som ikke er utbygd.

Det haster, det kan stå om liv.

Reidun Gravdahl,

tidligere fylkespolitiker, Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags