I kveld torsdag 25. mai har posisjonen med Senterpartiet og Høyre i spissen valgt å stemme for å rive fra hverandre et viktig knutepunkt i vår kommune, ved å legge ned Redalen skole.

Varaordfører i Gjøvik, Anne Bjertnæs skriver i et innlegg 25. mai at de vil bygge lokalsamfunn. Denne påstanden er ganske frekk. Jeg vil heller si at de har startet på å bygge ned dette lokalsamfunnet. De viktigste byggesteinene i et lokalsamfunn er skole, barnehage og idrettslag – alt dette har de i Redalen. Nå river posisjonspartiene (Sp, H, KrF, V, FrP) dette ned i stedet for å bidra og bygge et godt lokalsamfunn.

Det er nå startet arbeide med ny rv4 fra Gjøvik til Mjøsbrua, da vil sannsynlig det eneste krysset mellom Gjøvik og Mjøsbrua bli i Redalen, og det er også rett forestående at det besluttes å bygges nytt sykehus på Moelv. Da kan Redalen bli et knutepunkt og et godt boligområde bare noen kilometer fra Moelv. Og ikke minst en av de beste beliggenheter i vår kommune for et arbeidsmarked i aksen Gjøvik-Lillehammer – Hamar.

Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av en helhetlig skolestrukturdebatt. Det gjør en ikke ved å plukke en skolekrets ut av helheten, slik posisjonen nå gjør – og det bare for å redde deler av sitt eget kommunebudsjett.

Hvem blir den neste – er det Lundstein, eller er det Grande? I vårt program står det at vi skal bygge by og bygd i denne kommunen. Og da handler det om langsiktig samfunnsplanlegging, ikke panikkhandlinger, slik som dette vedtaket ser ut til å være.

Jeg setter også kvalitet i skolen høyt, en blanding av små og store skoler er bra for elevene og bra for foreldrene. Dette er dokumentert i utallige forskningsrapporter, og som kommunestyre representant har også jeg ansvar for at ungene får et godt læremiljø.

«I fådelte skoler kan undervisningen tilpasses individuelle behov og ferdighetsnivåer bedre. Lærerne kan tilpasse undervisningen etter elevenes kunnskapsnivå og evner, og gi mer differensiert veiledning og oppfølging.»

Vi bygger nå ny skole og barnehage i Biri – dette er fremtidsrettet. Biri er også et slikt knutepunkt langs E6 der det er stort potensial for vekst. Men sammen med en satsing i Redalen vil den nordre delen av kommunen framstå som enda mer attraktivt, større mangfold og utviklingsmuligheter. Vi bør heller tenke og fornye bygningsmassen i Redalen, det vil gjøre det enda mer attraktivt å bo der.

Gode lokalsamfunn planlegges ikke i kortsiktige budsjettprosesser, det kreves tid og utholdenhet.

Jeg har fortsatt tro på Redalen.