De siste meningsmålingene fra fjoråret viste at Høyre har en jobb å gjøre for å sikre stortingsmandatet fra gamle Oppland valgkrets. Sist gang Opplandsbenken glapp for partiet, var tilbake i 1997. Høyres egne interne måling fra i høst ga bud om at Senterpartiet og Fremskrittspartiet var i framgang i Oppland. Særlig på bekostning av Arbeiderpartiet, men også merkbart for nettopp Høyre og Kari-Anne Jønnes' stortingskandidatur.

Høyres svake stilling ble bekreftet da Poll of polls nylig brøt ned en Ipsos-måling for Dagbladet, der Senterpartiet ble beregnet inn med tre mandater, og Ap bare ett fra Oppland - mens det var svært jevnt i kampen om mandatet som i denne målingen gikk til Høyre og Jønnes.

Ved forrige stortingsvalg hentet Høyre nesten halvparten av sine stemmer i Oppland fra Gjøvikregionen og Jønnes' hjemkommune Gran. I disse kommunene er motstanden mot å flytte Mjøssykehuset til Brumunddal stor. Det er å anta at den som vil styrke sitt kandidatur i dette folkerike området foran valget i høst, bør han en klar mening og troverdighet i sykehussaken - dersom den fortsatt brenner da.

Jønnes er helt klar på at Mjøssykehuset må ligge på Moelv, at alt annet enn den politiske enigheten om dette vil bryte med den overordnede Mjøsbyen-strategien. Spørsmålet er om hun og Høyre i Oppland har gjennomslagskraft nok sentralt.

Onsdag møter frontkandidatene for Høyre i Oppland statsministeren og helseministeren. Da vil Jønnes minne både om den politiske enigheten om et Mjøssykehus på Moelv, og hva Høie tidligere har sagt om dette. Samtidig kan hun utdype hvilken splittelse et annet vedtak i denne saken vil skape i Innlandet. Hvordan denne første prøvesteinen for statlig satsing i det nye Innlandet kan ende i tusen knas for fylket som er kommet lengst i framtidas bebudede utfordringer.

Men ikke minst kan hun forklare sin partileder og statsråd hvordan det kan bety at Høyres mandat i Oppland glipper om ikke partiet kan bidra til å løse denne saken. Det vil være nok av kandidater som mener sterkt om dette. Men bare en fra regjeringspartiet som hadde makten til å påvirke prosessen nå.