Gå til sidens hovedinnhold

Høyre er helt besatt av sentralisering

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 26. november ser vi fylkesleder Oddvar Møllerløkken, med nyvalgte stortingskandidater Anna Molberg og Kari-Anne Jønnes fra Innlandet Høgre, bruker mye plass til Senterpartiet sin politikk i Oppland Arbeiderblad. De vier mye spalteplass til hvor grusomt og forferdelig det kan bli hvis Senterpartiet skulle vinne stortingsvalget og fortsetter å jobbe for tjenester nær folk. Det som er mer urovekkende er at høyre-trioen kategorisk synes å mene at alle små tjenester er dårlige. I Senterpartiet er vi mer opptatt av å ha trua på folk, for vi vet at de som kjenner sitt lokalmiljø vet best hvordan det kan utvikles. Når Høyre fortsetter sin higen etter alt som kan samles og sentraliseres, gjør det oss sikre på at neste års valg står imellom flere meningsløse reformer, eller mer nærhet.

For Høyre trumfer sentralisering ethvert annet hensyn i samfunnsutviklingen, også innhold og kvalitet i de tjeneste som leveres. Vi er forundret over hvor denne absolutte fascinasjonen over at alt-som-er-stort er bra, kommer ifra. Kommuner skal være store, NAV-kontor skal være store og politikontor skal være store. Når mange små samles til en stor, blir det mer ett sted og mindre alle andre steder. Små steder mister arbeidsplasser, utvikling og fremtidstro. Oppsummeringen av Høyres argumentasjon er at så lenge en tjeneste er sentralisert, er den god nok for deg.

Vi trenger ikke fire år til med dette, vi trenger et regjeringsskifte med et sterkt Senterparti. En regjering som vil bygge hele landet, med tjenester nært folk både i bygd og by.

Senterpartiet er 100 år i år og vi har tatt en kikk i historiebøkene. Når stortinget på 1830-tallet for første gang behandlet spørsmålet om hvorvidt Norge skulle opprette kommuner, stemte Høyre imot. Tanke på at vanlige folk skulle kunne velges til å ta ansvar for både land, penger og folk var for Høyre da, som nå, svært urovekkende. Selv om dette nå er snart 200 år siden så ser vi at historien stadig gjentar seg. Når man kategorisk sier at små kommuner eller små tjenestetilbydere ikke er gode, så viser man en grunnleggende mistillit mot de som leverer tjenestene og de som er valgt til å forvalte de. Større enheter fører til mer makt på færre hender, mer kontroll og mindre tillit.

Senterpartiet er ikke så opptatt av størrelsen på hverken NAV-kontoret, kommuner eller lensmannskontorer. Vi er opptatt av at NAV-kontoret kjenner det lokale arbeidslivet og kjenner folka som kan komme til å falle utenfor. Vi er opptatt av at kommunene styres av folk som brenner for å utvikle sitt lokalsamfunn og at de kjenner sine lokalsamfunn godt. Vi er opptatt av at politiet kjenner det lokale rånermiljøet og vet hva de skal være obs på når det danses swing og festes på lokalet. Så ja,det er riktig som Høyre skriver. Senterpartiet er opptatt av nærhet.

Torleik Svelle, leder i Senterungdommen og Kjersti Bjørnstad, fylkesleder Oppland Senterparti

Kommentarer til denne saken