Gå til sidens hovedinnhold

Hovedtillitsvalgt: – Det er fortsatt bekymring på Fjellvoll

– Det er fortsatt litt ullent og lite konkret hva som faktisk vil skje videre på Fjellvoll bo- og servicesenter.

For abonnenter

Det mener Anne Kari Kirkeby, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Østre Toten, dagen etter at kommunestyret i Østre Toten landet budsjettet for 2021.

Mens det opprinnelige budsjettforslaget var å redusere den stedlige bemanningen fra 28 til 12 stillinger i løpet av første kvartal neste år, setter ikke onsdagens vedtak i kommunestyret noen bestemt tidshorisont. Det går ut på at nedtaket av stillinger på Fjellvoll først skal gjøres «når beboernes behov er kartlagt og kartleggingen viser at innsparingen er forsvarlig».

Lenger nede i artikkelen kan du lese hva ordfører og hovedutvalgsleder svarer på spørsmål om å utdype vedtaket som ble gjort onsdag kveld.

– Fortsatt bekymring

– Etter kommunestyrevedtaket er jeg blitt kontaktet av medlemmer blant de ansatte på Fjellvoll, som fortsatt er bekymret. Jeg synes vedtaket er litt uklart om hva som faktisk vil skje videre, sier Anne Kari Kirkeby i Fagforbundet.

Les også

Landet Fjellvoll-vedtak: – En skal være hardhudet om det ikke går inn på en å se eldre folk sitte og gråte

– Det er bra at brukernes behov skal ligge til grunn for de vurderingene som skal gjøre. Men, vedtaket sier ikke noe om tidshorisonten for nedtak av bemanning, ut over at det kommer til å skje. Vår oppgave i dette blir å ivareta våre medlemmer som er ansatt på Fjellvoll gjennom prosessen. s, sier hun.

– Mindre dramatisk

Benedicte Lånke, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Østre Toten, sier hun er «fornøyd med at de folkevalgte har fanget opp noen av innspillene fra de tillitsvalgte, og at endringene på Fjellvoll «ikke blir like dramatiske og raskt gjennomført» som først foreslått».

– Det er bra at det skal gjøres en behovskartlegging som viser om det er forsvarlig å gjøre endringer før endringer blir iverksatt. Samtidig sier ikke vedtaket noe om tidshorisonten framover. Slik vi ser det er det en god del som må på plass før det kan iverksettes driftsendringer på Fjellvoll, sier hun.

Les også

Benedicte (41) er hovedtillitsvalgt for 160 sykepleiere. – Hverdagen vår blir stadig tøffere

– Vedtaket kunne også vært tydeligere om hvilke kriterier og forutsetninger som skal gjelde for tildeling av omsorgsplass på Fjellvoll, og hva slags tjenestenivå det skal være i omsorgsboliger i framtida. Dette har betydning for hva slags kompetanse som skal være igjen på Fjellvoll framover, noe som igjen vil ha betydning for hvordan oppgavene blir for hjemmetjenesten, sier Benedicte Lånke, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Østre Toten.

Kartleggingen

Ordfører Bror Helgestad svarer følgende når Oppland Arbeiderblad ber han om en utdypning av Fjellvoll-vedtaket:

– Det er viktig for oss at tjenestenivået bestemmes av beboernes behov. Vedtaket vi har gjort innebærer at det skal gjennomføres en behovskartlegging, og at resultatet av denne skal gjøres kjent. Når jeg selv har spurt hvor mange av dagens 42 beboere som har et omsorgsbehov på sykehjemsnivå, har jeg fått fra 5 til 30 i svar avhengig av hvem jeg spør. Resultatet av kartleggingen må derfor legges fram med sikte på å etablere en felles forståelse av resultatet av den, sier han.

Les også

I januar ble Astrid (93) flyttet fra Kapp til Fjellvoll. Hun orker ikke flytte enda en gang

Kommunedirektørens forslag ville gitt en innsparing på vel åtte millioner kroner i kommunebudsjettet for 2021. den politiske posisjonens forslag, som ble vedtatt med 15 mot 14 stemmer i kommunestyret, halverer dette.

– Vi vet ikke hvordan dette vil treffe i forhold til virkeligheten. Det viktige er at beboernes behov skal være styrende for det som skjer, og så får det koste det det koster, sier Helgestad.

Politisk oppfølging

Leder av hovedutvalget for helse, omsorg og velferd (HOV), Arve Morten Granum (H) sier han har en forventning om at resultatet av kartleggingen av tjenestebehovet hos beboerne på Fjellvoll legges fram for politisk nivå før endringer bli iverksatt.

Les også

Pårørende på Fjellvoll: – Vi forventer anstendighet

– Ja, vi i utvalget vil ha en tett oppfølging på dette, der vi også kommer til å ha dialog med pårørende og ansatte. Vi går ut ifra at ingen som kunne ha bodd hjemme er blitt tildelt heldøgns omsorgsplass på Fjellvoll. Dersom kartlegging viser noe annet, at de har behov på hjemmeboendenivå, så kjører vi på med hjemmetjenester, sier han.

– Når kartleggingen er gjennomført, vil vi be om å få en sak på bordet til politisk behandling i hovedutvalget. Ingen endringer skal skje på Fjellvoll før vi har hatt det, sier utvalgsleder Arve Morten Granum.

Les også

Østre Toten skal ansette konsulent – her er søkerlista

Les også

Østre Toten skal ansette spesialrådgiver – her er søkerlista

Les også

14 søkere vil bli rådgiver i Østre Toten – her er søkerlista

Les også

Gave fra Totenbanken ga basketak i kommunestyret

Kommentarer til denne saken