– Et stort antall foreldre som kjører barna sine til skolen er med på å gjøre skoleveien trafikkfarlig

KAMPEN OM SKOLEVEIEN: Trafikkbildet ved Fryal skole den siste halvtimen før skolestart viser busser, biler, syklende og gående om hverandre.Foto: Sæmund Moshagen

KAMPEN OM SKOLEVEIEN: Trafikkbildet ved Fryal skole den siste halvtimen før skolestart viser busser, biler, syklende og gående om hverandre.Foto: Sæmund Moshagen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Det sier Ole Christian Dalby, leder i trafikksikkerhetsutvalget i Søndre Land.

Torsdag morgen hadde han med seg hele utvalget, både politisk valgte representanter og tverrfaglige representanter fra politi og kommuneadministrasjon, ut på trafikktelling ved Fryal skole.

Det ble registrert 35 biler som slapp av barn som utvalget mener kunne gått eller syklet til skolen.

Kartlegging

– Vi ønsket å kartlegge foreldrekjøring og det helhetlige trafikkbildet i forbindelse med skolestart. Vi ønsker å påvirke til at flere elever går eller sykler til skolen, sier Dalby.

Trafikkforholdene ved Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole, som har felles atkomst fra Fylkesveg 34, har vært et tema over år.

Ulike tiltak for å forbedre trafikkavviklingen har ikke hjulpet.

Nå har kommunen inngått avtale om innløsning av en naboeiendom, og laget planer for fysiske tiltak for å skille trafikken bedre.

Blant de planlagte løsningene er et eget område der foreldrekjørere kan slippe av barna.

TELLEKORPS: Lensmann Ole Bjerke og resten av trafikksikkerhetsutvalget syklet fra Hov til Fryal for å telle trafikken.

TELLEKORPS: Lensmann Ole Bjerke og resten av trafikksikkerhetsutvalget syklet fra Hov til Fryal for å telle trafikken.

En trafikktelling for tre år siden viste at foreldrekjøringa var omfattende.

– Vi ønsker å motivere flere til å la barna gå eller sykle til skolen, slik at det blir færre biler blant busser, syklende og gående. Færre foreldrekjørere ville føre til økt trafikksikkerhet, et bedre miljø og et viktig bidrag til folkehelsa. For oss i trafikksikkerhetsutvalget er folkehelseperspektivet et viktig element i det hele, sier Ole Christian Dalby.

Full busslomme

Lensmann Ole Bjerke, utvalgsleder Ole Christian Dalby og de andre utvalgsmedlemmene, iført gule vester, sto godt synlig og gjorde sine notater ved skolens to atkomster fra Fylkesveg 34 torsdag morgen. Det var uomtvistelig mye trafikk, selv om to tredeler av ungdomsskoleelevene var fraværende på grunn av utflukter..

– Her har vi en blanding av biler, skolebusser, syklende og gående om hverandre. Det er lagt godt til rette med gang- og sykkelveier inn mot skolen, men det er likevel mange elever som blir kjørt i bil, Det kan vi fastslå ved denne tellingen som ved den i 2013. Det er et under at det går bra, og at det nesten ikke har vært trafikkulykker ved skolen. Bussjåførene skal ha stor honnør for aktsom kjøring i dette mangfoldige trafikkbildet, sier Bjerke.

FULL BUSSLOMME: Her har tre biler stanset samtidig i den samme busslommen for å slippe av barn på vei til skolen.

FULL BUSSLOMME: Her har tre biler stanset samtidig i den samme busslommen for å slippe av barn på vei til skolen.

Tallene

Trafikksikkerhetsutvalgets telling den siste halvtimen før skolestart torsdag morgen ga følgende resultat:

  • Biler inn fra nord: 42, derav 7 busser og 3 taxier
  • Biler ut fra nord: 17
  • Biler inn fra sør: 0
  • Biler ut sør: 7 biler, 7 busser og 2 taxi
  • Stans i busslommer: 11, derav 6 nord og 5 sør.
  • Gående/syklende inn fra nord: 48, derav 1 krysning av Fv 34.
  • Gående/syklende inn fra sør: 65

De fleste ungdomsskoleelevene var på utflukt denne dagen, slik at tellingen i praksis gjelder kun Fryal skole.

NY LØSNING: En ny, planlagt trafikkløsning ved Fryal skole er tegnet slik. Prosjektet er under planlegging i kommunen.

NY LØSNING: En ny, planlagt trafikkløsning ved Fryal skole er tegnet slik. Prosjektet er under planlegging i kommunen.

Artikkeltags