Hos Sidsel i Åslundmarka er en av fem ansatte syke og borte fra jobb hver dag

Hver femte ansatte ved Åslundmarka bokollektiv for personer med demens i Hunndalen var syk og borte fra jobb i januar, februar og mars.