Nicolai Roness innvender i et leserbrev i OA 11. februar at det er manglende beviser for at insulin er sentralt i vektreguleringen. Jeg håper han leser min bok der jeg bygger argumentasjonen på aktuelle studier. Nicolai Roness har likevel flere interessante poeng i sitt brev. Jeg vil likevel understreke at jeg ikke hevder at man kan «spise hva man vil», så lenge man unngår prosessert mat. Jeg hevder heller ikke at det er smart med et høy-fett kosthold, men mener at endel av karbohydratene bør erstattes med sunt fett og proteiner.

Så over til hormonene: Det har lenge vært kjent at overvekt og fedme er assosiert med høye insulinnivåer, noe blant annet San Antonio Heart Study og flere andre studier har vist. At noe er assosiert beviser riktignok ikke sammenhengen. Skal vi teste denne hypotesen må vi gå til studier som viser at pasienter som blir behandlet med legemidler som øker insulinnivåene i kroppen, legger på seg og blir overvektige. Det finnes en rekke slike studier, de fleste utført på diabetikere, der man ser at jo høyere dose insulin som gis, jo mer legger pasienten på seg. Eksempler er Diabetes Control and Complication Trial og United Kingdom Prospective Diabetes Study.

En nyere studie anslår at 75 prosent av vekttap hos overvektige kan forutses ved å måle insulinnivåene (Kong LC et al, American Journal of Clinical Nutrition, 2013).

I studier der man sammenlikner insulin med diabetestabletter som gir insulinstigning (Sulfonylurea) samt med diabetestabletter som ikke gir slik stigning (Metformin), ser man at insulingruppen legger på seg klart mest, etterfulgt av sulfonylureagruppen. Metformingruppen som ikke får økt insulin, får heller ikke økt vekt.

Til slutt er det interessant at pasienter med insulinproduserende svulster (insulinomer), raskt legger på seg i vekt. Når svulsten er operert bort, går vekta raskt ned igjen.

Vi kjenner ennå ikke nøyaktig hvordan insulin fører til vektoppgang.

Jeg mener det er viktig å anerkjenne at hormonet er sentralt i utviklingen av overvekt til tross for at mekanismene ikke er fullstendig klarlagt. Skal vi ta konsekvensen av at høyt insulin gir vektoppgang, er den logiske løsningen å begrense mat som gir insulinstigning (karbohydrater).

Fettlagringen er en livsviktig funksjon i menneskekroppen og er strengt regulert av hormoner. Ulike matvarer påvirker hormonene forskjellig, derfor bør vi velge rett. Legger vi til andre livsstilstiltak også, er det mye vi kan gjøre for å opprettholde en gunstig hormonbalanse og sunn kroppsvekt.