Østre Toten kommunestyre sørget for et nytt kapittel i en langvarig rekke av medieoppslag om renovasjons- og gjenvinningsselskapet Horisont. Det var rapporten fra kommunens kontrollutvalg som var til behandling og den peker på kritikkverdige forhold i kommunikasjonen mellom selskapet og oppsittere når det gjelder mangelfull henting av avfall på husstandsnivå. Her har Frps Tor Gaute Lien vært en god ombudsmann for innbyggerne, men nærmest som vanlig går han for langt etter min mening med å gjenta sin kritikk av daglig leder i selskapet. Det fremstår for meg som en heksejakt.

Det kommer frem i oppslaget i Toten I Dag at kommunestyret fortsatt har tillit til styret. I en normal situasjon burde slike utsagn være unødvendige og opplagte, men i dagens situasjon fungerer det kontraproduktivt all den tid alle ansatte har uttrykt mistillit til styret. Etter mitt forrige innlegg om nettopp det så har jeg møtt en kald skulder fra politikerkolleger som ikke forstår mitt utspill. Jeg på min side er overrasket over det helt elementære og som jeg ga uttrykk for i innlegget: de ansatte får min solidaritet inntil det er opplest og vedtatt at de tar feil. Slik saken står nå blir de ansatte totalt neglisjert av et tilnærmet samlet politisk miljø i regionen – det er mer enn forbausende.

De ansattes mistillit begrunnes av flere forhold slik som manglende oppfølging fra styret sin side og ikke minst i ønsket om å få fjernet stempelet om at det var sosial dumping i selskapet. Denne påstanden er drøftet i et omfattende notat som OA har offentligjort. Tar vi notatet, som styret også deltok i utarbeidelsen av, på alvor, er påstanden feil.

Så ser vi at et medlem av representantskapet, Kristin Stensrud (AP), med sine uttalelser til OA avviser konklusjonene i notatet og skaper et inntrykk av at det var enighet mellom partene at det var sosial dumping. Dette skal være nedfelt i en enighetsprotokoll mellom Fagforbundet og Horisont. Jeg har bedt om innsyn i protokollen, men det avvises.

Imidlertid påstår flere overfor meg at enighetsprotokollen sier det stikk motsatte av hva Stensrud skaper inntrykk av. Partene var uenige om det var sosial dumping og det er nedfelt i enighetsprotokollen. Det som lå til grunn for påstanden ble ryddet opp i. Allikevel, for bedriften og ansatte, er det et viktig poeng at påstanden legges død, slik det er nå vil den for lang tid hefte ved selskapet og de ansatte. Og ikke minst, påstanden er en viktig del av å skape et bilde av en daglig leder som ikke fyller rollen sin.

Jeg har selv deltatt i kritikk av Horisont. Det gjaldt prispolitikken på levering av trevirke, virke som selskapet solgte billig videre til Eidsiva som igjen på sin side tjente godt på det til produksjon av fjernvarme. I lang tid har små og store negative saker i media rammet selskapets omdømme. Dette må snus og jeg ser at styret prøver å framsnakke bedriften og de ansatte etter at daglig leder ble sykmeldt.

Og ja, det er en sterk bedrift vi har, i tetsjiktet nasjonalt med en kompetent faglig stab på alle nivåer i bedriften. Flere unge, nyansatte er i gang med å ta fagbrev. Ledere og mellomledere brukes som innledere og kursledere for andre gjenvinningsbedrifter i landet. Det er mange år siden statsforvalter påpekte avvik i bedriften. Daglig leder har altså bygget opp en faglig sterk bedrift.

La oss politikere i kommunestyrene tenke oss om to ganger på hva slags prosess som er i gang i selskapet. De ansatte opprettholder sin kritikk av styret og ønsker at daglig leder skal bli frisk og fortsette der han slapp. De har min fulle støtte.