Det blåser igjen rundt Horisont IKS og daglig leder Stein Giæver. Altero Utvikling AS har støttet ledelsen i Horisont IKS med rådgivning i underkant av 2 år. Vi har aldri uttalt oss om bedrifter der vi er innleide konsulenter i de 27 årene vi begge har jobbet som rådgivere. Men slik situasjonen nå er, gjør vi etter nøye overveielse et unntak. Ut fra vår kunnskap om situasjonen har vi ikke samvittighet til å tie. Det som skjer er ufortjent for et godt drevet selskap.

Etter en revisjon av Revisjon Innlandet, initiert av kontrollutvalget i Østre Toten Kommune og Tor Gaute Lien, får Horisont i en rapport noe kritikk for at de ikke har fulgt forvaltningsloven og bestemmelsene om å fatte enkeltvedtak i enkelte saker som krever dette. Ellers er rapporten balansert, slik vi leser den.

I etterkant av granskningen starter et rabalder av en annen verden.

Tor Gaute Lien har fått nok. Han vil avsette daglig leder Stein Giæver. «Denne revisjonsrapporten og selskapets arrogante svar på den, er dråpen som får begeret til å renne over for meg. For min del er det nok nå. Jeg har ikke lenger tillit til daglig leder i selskapet.»

I etterkant av Liens kraftsalver rettet mot Stein Giæver har det fremkommet i en kronikk fra selskapets kommunikasjonssjef, Tom Erik Holmlund, at det var styret i Horisont som instruerte administrasjonen til å skrive ingressen i pressemeldingen slik den ble. Dette har blitt bekreftet og støttet i et eget leserinnlegg av resten av ledergruppen. Er det greit at en sentral kommunestyrepolitiker og et formannskapsmedlem uttrykker mistillit til en leder i full offentlighet i OA? Mistillit til en leder i en organisasjon som blant annet eies av Østre Toten kommune. Han gir egentlig svaret på det selv, når han i det samme intervjuet sier: «Jeg som politiker og innbygger verken ansetter eller avsetter daglig leder i Horisont. Det er styret i selskapet sitt ansvar».

At ordføreren i Østre Toten kommune roser Lien for hans engasjement, gjør det ikke bedre.

Liens utspill oppleves som useriøst og sverter Stein Giævers navn og rykte på en utilbørlig måte. Det blir ikke bedre av at han fortsetter i samme stil når han møter motstand fra lederne i Horisont. Da uttaler han for å forsvare seg: «Daglig leder kontrollerer det meste i selskapet ved hjelp av bøllete oppførsel og frykt».

Liens uttalelser sverter Stein Giæver og Horisonts omdømme i betydelig grad.

I intervjuet med Tor Gaute Lien kommer det også frem at han har latt seg irritere over at Horisont har hatt et vedvarende problem helt siden beskyldningene om sosial dumping kom ut i pressen høsten 2020. Beskyldningene om sosial dumping i Horisont er feil, hevder kommunikasjonssjef Holmlund. Han viser til en rapport på sju sider der selskapets ledelse tilbakeviser beskyldningene om sosial dumping. Problemet er at styret også stoppet den rapporten, og lot være å ta selskapet og selskapets ledelse i forsvar. Denne saken viser hvor feil det var å ikke ta til motmæle mot Fagforbundets anklager.

Som tidligere nevnt har vi levert tjenester til selskapet i snart to år, og har derfor kjent til rapporten helt siden den ble skrevet. Vi ble leid inn for å bistå administrasjonen med å avklare fakta og støtte i å skrive rapporten. For øvrig i full åpenhet med det sittende styret. Uvisst av hvilken grunn ble rapporten aldri offentliggjort. Vi kan bekrefte at rapporten renvasker Horisont i forhold til de svært alvorlige beskyldningene om sosial dumping og profittmaksimering.

Styret nektet administrasjonen å kommunisere rapporten med omverdenen. Rapporten dokumenterer som tidligere nevnt at Horisont ikke har hatt tilstander med sosial dumping i sitt eget AS eller brukte dette selskapet til profittmaksimering. Altero som selskap, og vi som rådgivere med vårt politiske og menneskelige ståsted, kunne aldri fortsatt å arbeide i et selskap med sosial dumping av verste sort, slik Fagforbundet i Gjøvik hevdet. Det ville vært etisk umulig. De ansatte og ledelsen i selskapet har tatt de uriktige beskyldningene tungt.

Nå har også de ansatte i Horisont ved verneombud og tillitsvalgte uttrykt sin fulle støtte til kronikken Tom Erik Holmlund skrev.

Likevel fortsetter undergraving av fakta i denne saken. Styrets leder vil ikke gi uttalelser som indre forhold i organisasjonen og representantskapets leder uttrykker full støtte til styret og styrets leder. Det får oss til å undre.

Nå er disse spørsmålene viktige:

1. Hvorfor tar ikke styret i Horisont ansvaret for uttalelsene som Lien er så irritert for? Er de villige til å la Stein Giæver ta støyten for feil de selv har begått?

2. Hvorfor er det viktig for styret å ikke offentliggjøre rapporten som så tydelig tilbakeviste alle anklagene om sosial dumping og påstand om profittmaksimering fra Fagforbundet i Gjøvik?

3. Hvordan vil eiere og representantskapet nå forholde seg til det som trolig er ny informasjon for dem?